Ziua nu este cu adevărat zi, dacă nu ai amintirea stelelor, iar noaptea nu este cu adevărat noapte, dacă nu-ţi aminteşti soarele.


ziua-nu-este-cu-adevărat-zi-dacă-nu-ai-amintirea-stelelor-iar-noaptea-nu-este-cu-adevărat-noapte-dacă-nu-ţi-aminteşti-soarele
vladimir ghikaziuanuestecuadevăratzidacăaiamintireasteleloriarnoapteanoaptenuţiaminteştisoareleziua nunu esteeste cucu adevăratadevărat zidacă nunu aiai amintireaamintirea steleloriar noapteanoaptea nunu esteeste cucu adevăratadevărat noapteaminteşti soareleziua nu estenu este cueste cu adevăratcu adevărat zidacă nu ainu ai amintireaai amintirea steleloriar noaptea nunoaptea nu estenu este cueste cu adevăratcu adevărat noapteziua nu este cunu este cu adevărateste cu adevărat zidacă nu ai amintireanu ai amintirea steleloriar noaptea nu estenoaptea nu este cunu este cu adevărateste cu adevărat noapteziua nu este cu adevăratnu este cu adevărat zidacă nu ai amintirea steleloriar noaptea nu este cunoaptea nu este cu adevăratnu este cu adevărat noapte

Ce sentiment omenesc e mai îngrozitor decât gelozia?... Ea e ca un cancer, o boală groaznică, care te roade într-una ziua şi noaptea, noaptea şi ziua. E ceva cu adevărat grozav.Capcanele te ajută: aşa afli dacă vrei cu adevărat ceea ce crezi că vrei, dacă îţi urmezi cu adevărat îndemnul inimii şi dacă eşti cu adevărat vrednic de ceea ce te îndeamnă ea să înfăptuieşti.Nu contează dacă este adevărat sau nu este adevărat. Contează doar ceea ce simţi tu cu adevărat!Noaptea îţi aminteşti. Ziua este făcută să uiţi.O căsnicie este cu adevărat reuşită atunci când ziua uiţi că eşti îndrăgostit şi noaptea că eşti căsătorit.Îmi dau seama că noaptea nu este acelaşi lucru ca şi ziua, că toate lucrurile sunt diferite, că acelea din noapte nu pot fi explicate în timpul zilei, întrucât atunci ele nu mai există, iar noaptea poate fi un timp înfiorător pentru oamenii singuri, a căror solitudine abia a început.