Zace pe acest mormântUn rrom simplu, de culoare,Legături cu-acest pământN-are; vrea să zboare!


zace-pe-acest-mormântun-rrom-simplu-de-culoarelegături-cu-acest-pământn-are-vrea-să-zboare
octavian lupascuzacepeacestmormântunrromsimpludeculoarelegăturicuacestpământnarevreazboarezace pepe acestacest mormântunmormântun rromrrom simpluvrea săsă zboarezace pe acestpe acest mormântunacest mormântun rrommormântun rrom simpluvrea să zboarezace pe acest mormântunpe acest mormântun rromacest mormântun rrom simpluzace pe acest mormântun rrompe acest mormântun rrom simplu

Un rrom fără cal, nu e rrom adevărat. -proverbe rrome
un-rrom-fără-cal-nu-e-rrom-adevărat
Zace în acest mormântUnul, fost gestionar;Lipsa lui de pe pământNu-i o lipsă-n inventar. -Gheorghe Grosu
zace-în-acest-mormântunul-fost-gestionarlipsa-lui-de-pe-pământnu-i-o-lipsă-n-inventar
Sub acest dreptunghi de cer,Ce e încă înstelat,Zace un consilier Care nici un sfat n-a dat. -George Corbu
sub-acest-dreptunghi-de-cerce-e-încă-înstelatzace-un-consilier-care-nici-un-sfat-n-a-dat