Zace pe acest mormântUn rrom simplu, de culoare,Legături cu-acest pământN-are; vrea să zboare!


zace-pe-acest-mormântun-rrom-simplu-de-culoarelegături-cu-acest-pământn-are-vrea-să-zboare
octavian lupascuzacepeacestmormântunrromsimpludeculoarelegăturicuacestpământnarevreazboarezace pepe acestacest mormântunmormântun rromrrom simpluvrea săsă zboarezace pe acestpe acest mormântunacest mormântun rrommormântun rrom simpluvrea să zboarezace pe acest mormântunpe acest mormântun rromacest mormântun rrom simpluzace pe acest mormântun rrompe acest mormântun rrom simplu

Un rrom fără cal, nu e rrom adevărat.Atunci când omul iese din el însuşi prin supunere şi se abandonează, Dumnezeu este constrâns să pătrundă în el, căci dacă acest om nu vrea nimic pentru el însuşi, Dumnezeu trebuie să vrea pentru acest om.Acest silex e silex: un punct final;nici suspine, nici remuşcări.Acest mugur e mugurpe platan, pe arţar:simplu ca bună seara.Aceasta mare e udăşi melodioasă:o auziţi?Acest cal este cal,în grajd, pe colină:îl puteţi mângâia.Acest azur e azur,foarte înalt, foarte albastru,nici o filosofie.Eu sunt aici ca să v-o spunîn felul meu,înainte de a pieri împreună cu verbele mele.Sunt folositor sau de prisosca fluviul sau ca roua:singura mea slujbă, singurul meu rost.Am făcut cunoştinţă cu acest mediu artistic de când eram un bebeluş. Tata şi mama făceau parte din Corul Filamonicii din Timişoara şi, stând azi în braţele unui tenor, mâine în ale unei soprane, pur şi simplu am fost Zace în acest mormântUnul, fost gestionar;Lipsa lui de pe pământNu-i o lipsă-n inventar.Sub acest dreptunghi de cer,Ce e încă înstelat,Zace un consilier Care nici un sfat n-a dat.