Zâmbetul îşi are loc pe buze, iar râsul îşi are asediul şi farmecul pe dinţi.


zâmbetul-îşi-are-loc-pe-buze-iar-râsul-îşi-are-asediul-şi-farmecul-pe-dinţi
joseph joubertzâmbetulîşiarelocpebuzeiarrâsulasediulşifarmeculdinţizâmbetul îşiîşi areare locloc pepe buzeiar râsulrâsul îşiîşi areare asediulasediul şişi farmeculfarmecul pepe dinţizâmbetul îşi areîşi are locare loc peloc pe buzeiar râsul îşirâsul îşi areîşi are asediulare asediul şiasediul şi farmeculşi farmecul pefarmecul pe dinţizâmbetul îşi are locîşi are loc peare loc pe buzeiar râsul îşi arerâsul îşi are asediulîşi are asediul şiare asediul şi farmeculasediul şi farmecul peşi farmecul pe dinţizâmbetul îşi are loc peîşi are loc pe buzeiar râsul îşi are asediulrâsul îşi are asediul şiîşi are asediul şi farmeculare asediul şi farmecul peasediul şi farmecul pe dinţi

Fiindu-ţi inamici, îşi dau în stambăDeşi păreau atâta de cuminţiIar vorba de bonton tot peste gambăŞi zâmbetul şirag tăios de dinţi.Zâmbetul - strop de fericire.Cântecul - dor de iubire.Râsul - scurtă desfătare,Plânsul - dulce alinare.Stări prin care omul trece,Cât timp viaţa îşi petrece.Viaţa este o cursă dură de maraton. Soarele arzător se schimbă rapid cu geruri sau uragane, iar concurenţii îşi fac loc cu coatele, îşi aruncă reciproc spini în cale sau din când în când îşi întind un pahar cu apă.Dacă azi primeşti o palmă cu zâmbetul pe buze, mâine să-ţi pregăteşti zâmbetul pentru a primi un pumn.Un om fără încredere în el, dacă îşi îndreaptă spatele, dacă respiră lent, umplând plămânii complet cu aer, îşi ţine bărbia ridicată, priveşte fix mai multe secunde fără să clipească prea des, poate să îşi dezvolte super rapid puterea interioară – încrederea în sine. Dar dacă iei un om fericit şi îl pui să îşi coboare umerii, să îşi plece capul, să îşi şteargă zâmbetul de pe faţă, după o perioadă uită complet să mai fie fericit. Deoarece corpul, muşchii lui trimit spre creier informaţie, iar creierul pricepe că dacă stai aşa, ai o stare de depresie, de tristeţe. Aşa că ai grijă în ce poziţie stai azi, pentru că postura corporală o să îţi facă ziua fericită sau tristă. Gândeşte-te puţin la asta.Ploile îşi au oceanele,iar luna îşi are soarele;Toate au nevoie de un motiv pentru a cădea,Iar eu te am pe tine.