William Riker: Destinul. Îi apără pe nebuni, pe copii şi nave cu numele de


william-riker-destinul-Îi-apără-pe-nebuni-pe-copii-şi-nave-cu-numele-de-enterprise
star trek: generaţia următoarewilliamrikerdestinulÎiapărăpenebunicopiişinavecunumeledeenterprisewilliam rikerÎi apărăapără pepe nebunipe copiicopii şişi navenave cucu numelenumele deÎi apără peapără pe nebunipe copii şicopii şi naveşi nave cunave cu numelecu numele deÎi apără pe nebunipe copii şi navecopii şi nave cuşi nave cu numelenave cu numele depe copii şi nave cucopii şi nave cu numeleşi nave cu numele de

Paul Rice: Spune-mi mai multe despre nava ta – Enterprise, parcă? William T. Riker: O, nu... Numele navei mele e Lollipop. Paul Rice: Nu cunosc nicio navă cu numele ăsta. William T. Riker: E nouă. E o navă bună.Data: Domnule, sunt o superior din multe puncte de vedere, dar aş renunţa bucuros la superioritate pentru de deveni om. William Riker: Bine te-am găsit,... Pinocchio. ( Data se uită înmărmurit la Riker.)William Riker: Era o glumă. Data: Ah! Interesant. William Riker: Cred că vei fi o companie interesantă, domnule Data.William Riker: Luaţi notiţe. E posibil ca acest proiect să prezinte interes pentru savanţii din viitor. Geordi La Forge: Serios? William Riker: Gândeşte-te: un om orb care îi arată unui android cum să picteze? Sunt convins că se va găsi cineva care să dedice câteva pagini acestui subiect.Data: Dacă Enterprise ar fi fost chiar aşa de fragilă, domnule, nu ar fi avut permisiunea să părăsească baza. Ca atare, defecţiunile ei nu afectează întrega navă, ci sunt, probabil, rezultatul acţiunilor unui adversar necunoscut. William Riker: Avem un sabotor la bord. Data: Cred că tocmai am spus acest lucru.Data: O reluare a cursului actual la warp 6 ne va duce în sistemul T'lli Beta în şase zile, treisprezece ore, patruzeci şi şapte de minute. William Riker: Ce? Fără secunde? Data: Domnule, am observat un anumit nivel de iritare când calculez un anumit interval de timp până la cea mai apropiată secundă. Totuşi, dacă doriţi... William Riker: O, nu! Mi-ajung numai minutele.William: Voi călări eu în locul lui. Roland: Care este numele tău, William? Te rog pe tine, William Thatcher, să-mi răspunzi care este numele tău? Nu este Sir William. Nu este contele sau ducele William. Şi cu siguranţă nu este regele William. William: Ştiu foarte bine lucrul ăsta. Roland: Trebuie să ai origini nobile pentru a putea concura! William: E doar un amănunt. Imaginea de ansamblu este mâncarea. Vrei să ai ce mânca sau nu? Roland: Dacă ceilalţi nobili din turnir află cine eşti, vor fi mai răi ca diavolul ce vine să-ţi cumpere sufletul. William: Atunci să ne rugăm să nu afle.