William Riker: Ce face o bucăţică aşa ca tine într-o bodegă generată de computer? Minuet: Te aşteaptă pe tine.


william-riker-ce-face-o-bucăţică-aşa-ca-tine-într-o-bodegă-generată-de-computer-minuet-te-aşteaptă-pe-tine
star trek: generaţia următoarewilliamrikerfacebucăţicăaşacatineîntrobodegăgeneratădecomputerminuetteaşteaptăpetinewilliam rikerce faceface oo bucăţicăbucăţică aşaaşa caca tinebodegă generatăgenerată dede computerte aşteaptăaşteaptă pepe tinece face oface o bucăţicăo bucăţică aşabucăţică aşa caaşa ca tinebodegă generată degenerată de computerte aşteaptă peaşteaptă pe tinece face o bucăţicăface o bucăţică aşao bucăţică aşa cabucăţică aşa ca tinebodegă generată de computerte aşteaptă pe tinece face o bucăţică aşaface o bucăţică aşa cao bucăţică aşa ca tine

Data: Domnule, sunt o superior din multe puncte de vedere, dar aş renunţa bucuros la superioritate pentru de deveni om. William Riker: Bine te-am găsit,... Pinocchio. ( Data se uită înmărmurit la Riker.)William Riker: Era o glumă. Data: Ah! Interesant. William Riker: Cred că vei fi o companie interesantă, domnule Data.William Wallace: Sigur că munca la o fermă este grea, dar totul se va schimba odată cu venirea pe lume a fiilor mei. Murron: Aşadar, ai copiii? William Wallace: Nu încă, dar speram să mă poţi ajuta tu cu asta. Murron: Aşadar vrei să mă mărit cu tine? William Wallace: E puţin cam brusc, dar fie. Murron: Asta e ceea ce numeşti tu o cerere în căsătorie? William Wallace: Te iubesc, te-am iubit dintotdeauna. Vreau să mă căsătoresc cu tine. (Ea îl sărută.) William Wallace: Să înţeleg că ăsta a fost un William Riker: Luaţi notiţe. E posibil ca acest proiect să prezinte interes pentru savanţii din viitor. Geordi La Forge: Serios? William Riker: Gândeşte-te: un om orb care îi arată unui android cum să picteze? Sunt convins că se va găsi cineva care să dedice câteva pagini acestui subiect.Paul Rice: Spune-mi mai multe despre nava ta – Enterprise, parcă? William T. Riker: O, nu... Numele navei mele e Lollipop. Paul Rice: Nu cunosc nicio navă cu numele ăsta. William T. Riker: E nouă. E o navă bună.Data: O reluare a cursului actual la warp 6 ne va duce în sistemul T'lli Beta în şase zile, treisprezece ore, patruzeci şi şapte de minute. William Riker: Ce? Fără secunde? Data: Domnule, am observat un anumit nivel de iritare când calculez un anumit interval de timp până la cea mai apropiată secundă. Totuşi, dacă doriţi... William Riker: O, nu! Mi-ajung numai minutele.Murron: Mă vei învăţa să citesc? William Wallace: Sigur, dacă vrei. Murron: Da! William Wallace: În ce limbă? Murron: A, acum te dai mare! William Wallace: Aşa e. Te-am impresionat deja? Murron: Nu. De ce? Ar fi trebuit? William Wallace (în franceză): Pentru că în fiecare zi mă gândesc la tine. Murron (ezită, este impresionată deşi nu a vrut asta, apoi zâmbeşte): Spune asta stând în cap şi atunci voi fi impresionată. William Wallace: Păi, mi se va întoarce kilt-ul pe dos, dar voi încerca.