Vrăjit de ochii iubitei, nu le observa culoarea... Dar ce nebun caută în curcubeu o singură culoare?!


vrăjit-de-ochii-iubitei-nu-observa-culoarea-dar-nebun-caută-în-curcubeu-o-singură-culoare
n. petrescu-redivrăjitdeochiiiubiteinuobservaculoareadarnebuncautăîncurcubeusingurăculoarevrăjit dede ochiiochii iubiteinu lele observaobserva culoareaculoarea dardar cece nebunnebun cautăcaută înîn curcubeucurcubeu oo singurăvrăjit de ochiide ochii iubiteinu le observale observa culoareaobserva culoarea darculoarea dar cedar ce nebunce nebun cautănebun caută încaută în curcubeuîn curcubeu ocurcubeu o singurăvrăjit de ochii iubiteinu le observa culoareale observa culoarea darobserva culoarea dar ceculoarea dar ce nebundar ce nebun cautăce nebun caută înnebun caută în curcubeucaută în curcubeu oîn curcubeu o singurănu le observa culoarea darle observa culoarea dar ceobserva culoarea dar ce nebunculoarea dar ce nebun cautădar ce nebun caută înce nebun caută în curcubeunebun caută în curcubeu ocaută în curcubeu o singură

Părând un mic cadou cerescce ţi-a vrăjit făptura,iubito, ochii tăi vorbesc,dar îi bruiază gura.Ochii tăcuţiai amiezii ne înveşmântauîn culoarea ceruluişi oile uşorîncepură să cântecântarea ierbiicând aripa vântuluine atinsese de-abiaera varăîn tufele de la Ogrădeasace ne îmbiau la umbrăsă ne răcorim privireaîn mirosul de fragişi apă de izvorpaşiine erau o cântareaproape de oiîn culoarea zileicând ochii ni-i scăldamşi-n paşterea ierbiiExistă o singură diferenţă între un nebun şi mine. Nebunul se crede sănătos. Eu ştiu că sunt nebun.- Grea ne este supărarea,Am ajuns la apogeu,S-a furat toată culoarea,Spunea ieri Dom' Curcubeu.Eu aş putea s-o omor cu o singură lovitură Ea râde spre mine, ea surâde Ea ridică spre ochii mei ochii ei strălucitori Ea întinde mâna spre mine, ea scutură surâzând, râzândpletele brune. Dar eu, aş putea s-o omor cu o singură lovitură. Acum, ea începe să spună cuvinte suave, naive, de joc. Se uită curioasă la mine, se încruntă o clipă şi iarăşi surâde, râde. Se uită în ochii mei, cu ochii ei lucitori În timp ce eu o contempluMecanicul s-a-drăgostit;În tren, cu ochii săi sprinţari,O cantonieră l-a vrăjit.(Dotată cu tampoane mari.)