Vorbind mult, cu voce tare, Dispoziţia ţi-o stric. Jur, de azi, să fiu cel care Voi pleda... tăcând chitic!


vorbind-mult-cu-voce-tare-dispoziţia-ţi-o-stric-jur-de-azi-să-fiu-cel-care-voi-pleda-tăcând-chitic
gheorghe culicovschivorbindmultcuvocetaredispoziţiaţiostricjurdeazifiucelcarevoipledatăcândchiticvorbind multcu vocevoce tarede azisă fiufiu celcel carecare voivoi pledapleda tăcândtăcând chiticcu voce taresă fiu celfiu cel carecel care voicare voi pledavoi pleda tăcândpleda tăcând chiticsă fiu cel carefiu cel care voicel care voi pledacare voi pleda tăcândvoi pleda tăcând chiticsă fiu cel care voifiu cel care voi pledacel care voi pleda tăcândcare voi pleda tăcând chitic

Vorbind mult, cu voce tare,Dispoziţia ţi-o stric.Jur, de azi, să fiu cel careVoi pleda... tăcând chitic.O persoană vrednică de stimă străluceşte vorbind, dar şi tăcând.Voi care vă întoarceţi acasăşi după ce-aţi închis uşaspuneţi Îmi veţi publica manuscrisul sau voi începe să citesc cu voce tare?- Întrebi de fost-a fată mare!?Jur că a fost! Mi-e martor 'Naltul!Afirmă el cu voce tare... Şi-apoi, în gând: dar pentru altul!Thomas Fairchild (citeşte cu voce tare o scrisoare de la Sabrina):