vocea-lăuntrică-nu-minte-niciodată
michael chekhovvocealăuntricănuminteniciodatăvocea lăuntricănu minteminte niciodatănu minte niciodată

Poate părea ciudat, dar majoritatea oamenilor nu au cunoscut niciodată liniştea adâncă a unui loc plin de pace. în asemenea condiţii, cum să ne auzim vocea lăuntrică, acea voce care nu doarme nici o clipă, ci veghează şi lucrează pentru noi, străduindu-se să ne îndrume încotro s-o luăm ca să obţinem ceea ce vrem!Fiecare om îşi poate auzi vocea lăuntrică. Adeseori, ea seamănă cu glasul vreunuia dintre părinţi, profesori sau al cuiva care ne-a influenţat în chip determinant în copilărie sau adolescenţă.Ţine totdeauna minte că forţa ta se obţine prin activitate spirituală lăuntrică, printr-o viaţă fără de prihană.Iubirea, bucuria, pacea lăuntrică, acestea nu îmbătrânesc niciodată.Vocea este Energia: din această cauză, ea uneşte doi oameni numai când aceştia sunt cu adevărat pregătiţi pentru acel moment. Dar toţi suntem ispitiţi să forţăm o situaţie - doar pentru a auzi în cele din urmă un cuvânt pe care niciodată n-am vrea să-l auzim: Artistul, poetul în particular, este întotdeauna un anarhist în cel mai bun sens al cuvântului. El trebuie să asculte numai chemarea ce se înalţă în el din trei voci: vocea morţii, cu toate prevestirile sale, vocea dragostei şi vocea artei.