Viteaz în vremurile buneA scos şi surlele să sune.La vreme rwea, se trage în găoace,Gândeşte-adânc. înflăcărat, şi tace.


viteaz-în-vremurile-bunea-scos-şi-surlele-să-sunela-vreme-rwea-se-trage-în-găoacegândeşte-adânc-înflăcărat-şi-tace
tudor argheziviteazînvremurilebuneascosşisurlelesunelavremerweasetragegăoacegândeşteadâncînflăcărattaceviteaz înîn vremurilevremurile buneabunea scosscos şişi surlelesurlele săvreme rwease tragetrage înşi taceviteaz în vremurileîn vremurile buneavremurile bunea scosbunea scos şiscos şi surleleşi surlele săse trage înviteaz în vremurile buneaîn vremurile bunea scosvremurile bunea scos şibunea scos şi surlelescos şi surlele săviteaz în vremurile bunea scosîn vremurile bunea scos şivremurile bunea scos şi surlelebunea scos şi surlele să

Iarna-i grea, răbdarea scurtă,Opoziţia pe burtă,Îşi trage spuza pe turtă;Trage de o săptămână,Tot ce-i stă la îndemână.Trage uşa, trage clapaTrage voiniceşte apa;Trage clopotul cu sârgŞi înjurături prin târg;Îşi trage în sac mălaiul,Trage de buric buhaiul;În zig-zag, rotund, sau drept... Trage-adânc aer în piept;Trage sârma, trage de sforiÎn lună, în stele, în nori.Trage linii, rectilinii, pe hărţiTrage asul din cărţi;Trage chiulul în Parlament,O trage de păr permanent;Trage cu ochiul, trage cu urechea,Rădăcinile tribului fotbalului sunt înfipte adânc în vremurile medievale.Prostul când tace se preface că gândeşte.Omul inteligent, atunci când tace, se gândeşte la prostia pe care vrei să i-o spui.Soţia-ntruna se plângea:- De-o viaţă trage la măsea,Ca să-l desvăţ de băutură,I-am scos măselele din gură!Ca filozof, ne lămureşteCă toate sunt la el