Virtutea, ca şi păcatul, sunt efectele orientării voinţei.


virtutea-ca-şi-păcatul-sunt-efectele-orientării-voinţei
johhanes eckhartvirtuteacaşipăcatulsuntefecteleorientăriivoinţeica şişi păcatulsunt efecteleorientării voinţeica şi păcatulsunt efectele orientăriiefectele orientării voinţeisunt efectele orientării voinţei

Păcatul este o boală a voinţei, care greşeşte, luând drept bine simpla iluzie a binelui.Păcatul păleşte când este atacat; virtutea, însă, străluceşte mai mult când e atacată.Asta e calitatea războinicului: să înţeleagă că voinţa şi curajul nu sunt acelaşi lucru. Curajul poate să atragă frica şi adulaţia, dar forţa voinţei pretinde răbdare şi implicare. Oamenii înzestraţi cu o imensă forţă a voinţei sunt în general solitari, pentru că lasă impresia de răceală.Sunt prea rezonabilă ca să mai cred că fericirea nu e de găsit decât la hotarul ei cu păcatul. Dacă nu ai bucuria în tine însuţi nu ţi-o pot da nici curăţenia nici păcatul.Respectarea voinţei lui Dumnezeu este un act de sfinţenie. Noi ne supunem voinţei lui Dumnezeu, nu Dumnezeu voinţei noastre.Toţi oamenii trăiesc - conştient sau inconştient - în virtutea unui principiu, în virtutea unui ideal, adică în virtutea a ceea ce ei consideră adevăr, frumuseţe, bine.