Viaţa omului este ca un meteor: străluceşte în noapte şi se transformă în cenuşă.


viaţa-omului-este-ca-un-meteor-străluceşte-în-noapte-şi-se-transformă-în-cenuşă
bakhtyarviaţaomuluiestecaunmeteorstrăluceşteînnoapteşisetransformăcenuşăviaţa omuluiomului esteeste caca unun meteorstrăluceşte înîn noaptenoapte şişi sese transformătransformă înîn cenuşăviaţa omului esteomului este caeste ca unca un meteorstrăluceşte în noapteîn noapte şinoapte şi seşi se transformăse transformă întransformă în cenuşăviaţa omului este caomului este ca uneste ca un meteorstrăluceşte în noapte şiîn noapte şi senoapte şi se transformăşi se transformă înse transformă în cenuşăviaţa omului este ca unomului este ca un meteorstrăluceşte în noapte şi seîn noapte şi se transformănoapte şi se transformă înşi se transformă în cenuşă

Viaţa este o lungă noapte, al cărei vis se transformă adesea în vedenie.Viaţa omului este ca un fulger. Străluceşte o clipă pe cer, apoi se descarcă în pământ pe vecie.Am îmbătrânit şi încă vom mai îmbătrâni. Viaţa este o lungă noapte, al cărei vis se transformă adesea în vedenie.Când totul se transformă în cenuşă, ceva mai rămâne întreg.Ziua de ieri e deja cenuşă, iar cea de mâine e încă lemn verde. Doar astăzi focul străluceşte în lampă.Cenuşă şi fum este viaţa muritorilor.