Viaţa nu are nicio valoare dacă nu poţi fi de folos altuia.


viaţa-nu-are-nicio-valoare-dacă-nu-poţi-fi-de-folos-altuia
louis pasteurviaţanuareniciovaloaredacăpoţifidefolosaltuiaviaţa nunu areare nicionicio valoarevaloare dacădacă nunu poţipoţi fifi dede folosfolos altuiaviaţa nu arenu are nicioare nicio valoarenicio valoare dacăvaloare dacă nudacă nu poţinu poţi fipoţi fi defi de folosde folos altuiaviaţa nu are nicionu are nicio valoareare nicio valoare dacănicio valoare dacă nuvaloare dacă nu poţidacă nu poţi finu poţi fi depoţi fi de folosfi de folos altuiaviaţa nu are nicio valoarenu are nicio valoare dacăare nicio valoare dacă nunicio valoare dacă nu poţivaloare dacă nu poţi fidacă nu poţi fi denu poţi fi de folospoţi fi de folos altuia

De-a lungul vieţii mele, am găsit două lucruri de o valoare inestimabilă – învăţarea şi iubirea. Nimic altceva - nu faima, nu puterea, nu realizarea pentru ea însăşi – nu este posibil să aibă aceeaşi valoare de durată. Pentru că atunci când viaţa ta s-a terminat, dacă poţi spune: Doar prin ea însăşi, viaţa nu are nicio valoare. Trebuie s-o trăiţi ca să devină preţioasă. Valoarea pe care o are viaţa voastră e valoarea pe care voi i-o daţi.Dacă nu poate fi plătit cu niciun preţ, înseamnă că nu are nicio valoare.Curajul nu are nicio valoare dacă nu este acompaniat de dreptate; cu toate astea, dacă toţi oamenii ar deveni drepţi, nu ar mai fi nevoie de curaj.Nicio floare nu e floare, dacă n-are admiratoare.Nicio pasăre nu-i rară, fără cântecul de vară.Nici vântul nu este vânt, dacă bate doar în gând.Nici izvorul nu-i izvor, de nu e dorit de dor. Nici o mare nu e mare, fără valuri vorbitoare.Nicio noapte nu-i frumoasă, dacă luna nu-i mireasă.Nici omul nu este om, dacă n-a sădit un pom.Nicio zi nu e aleasă, fără iubire în casă. Nici o casă nu-i frumoasă, fără de copii la masă.Nicio vorbă nu e vorbă, fără tâlcul scos din tolbă.Nicio prietenie mare, nu e fără cumpătare.Niciun gând nu-i măreţie, fără a lui împărăţie.Nici un drum cu ocoliş, nu e fără ascunziş.Nicio fală nu e fală, dacă n-ajunge de-ocară.Nicio iubire nu-i mare, de nu trece de hotare.Nici durerea nu-i durere, de nu cere mângâiere.Nici o dărnicie în lume, nu rămâne fără nume.Nici credinţa nu-i credinţă, dacă n-are străduinţă.Nicio soartă nu e soartă, când bate din poartă în poartă.Nici viaţa nu e viaţă, de nu îţi zâmbeşte în faţă.Whitey: Nu e nicio ruşine dacă ţi-e frică. La naiba, tuturor ne e frică. Ceea ce trebuie să faci e să-ţi dai seama de ce ţi-e teamă. Pentru că dacă frica ta are un nume, atunci o poţi învinge. Şi mai bine: te poţi folosi de ea.