Viaţa noastră se schimbă în exterior, pe măsură ce noi ne schimbăm în interior. Una o urmează pe cealaltă în mod natural şi, oricât am încerca, nu putem opri această dinamică.


viaţa-noastră-se-schimbă-în-exterior-pe-măă-noi-ne-schimbăm-în-interior-una-o-urmează-pe-cealaltă-în-mod-natural-şi-oricât-am-încerca
caroline myssviaţanoastrăseschimbăînexteriorpemăsurănoineschimbăminteriorunaurmeazăcealaltămodnaturalşioricâtamîncercanuputemopriaceastădinamicăviaţa noastrănoastră sese schimbăschimbă înîn exteriorpe măsurămăsură cece noinoi nene schimbămschimbăm înîn interioruna oo urmeazăurmează pepe cealaltăcealaltă înîn modmod naturalnatural şioricât amam încercanu putemputem opriopri aceastăaceastă dinamicăviaţa noastră senoastră se schimbăse schimbă înschimbă în exteriorpe măsură cemăsură ce noice noi nenoi ne schimbămne schimbăm înschimbăm în interioruna o urmeazăo urmează peurmează pe cealaltăpe cealaltă încealaltă în modîn mod naturalmod natural şioricât am încercanu putem opriputem opri aceastăopri această dinamică

Multe femei fac greşeala de a căuta un bărbat cu care să dezvolte o relaţie fără ca, mai întâi, să stabilească o relaţie cu sine; ele trec de la un bărbat la altul încercând să afle ce le lipseşte. Căutarea trebuie să înceapă acasă, cu sine. Nimeni nu ne va iubi vreodată îndeajuns ca să ne împlinească, dacă nu ne iubim pe noi înşine, pentru că încercând, cu sufletul gol, să găsim dragostea, nu vom găsi decât un alt suflet gol. Evenimentele ce se manifestă în viaţa noastră nu sunt decât reflectarea forului nostru interior: ce credem despre propria noastră valoare, despre dreptul nostru la fericire, despre ce merităm în viaţă. Când ne schimbăm aceste păreri, se schimbă şi viaţa noastră.În mod logic, armonia trebuie să vină din inimă. Armonia se bazează într-o mare măsură pe încredere. De îndată ce este folosită forţa, această creează teamă. Teama şi încrederea nu se pot împăca una cu cealaltă.Deşi vorbim despre omenire, inegalităţile şi inechităţile din sistemul internaţional au dat naştere la două lumi şi nepotrivirile dintre aceastea cresc. Una este lumea bogăţiilor, cealaltă lumea săracilor; una ştie carte, cealaltă este în mare măsură analfabetă; una este industrială şi urbană, cealaltă este predominant agrară şi rurală; una este orientată spre consum, cealaltă spre supravieţuire.Mai mult ne schimbă viaţa decât ne schimbăm noi înşine.Aşa ne ducem noi viaţa mai departe. Oricât de profundă e pierderea pe care o suferim, oricât de important e lucrul care ni se interzice, chiar dacă suntem complet schimbaţi şi nu ne-a mai rămas decât stratul fin de piele din exterior, reuşim să ne ducem viaţa mai departe, în tăcere. Ne apropiem tot mai mult de sfârşitul timpului care ne-a fost dăruit şi-l vedem cum rămâne în urma noastră.Comportamentul exterior al omului este mecanic. Este supus impulsului aplicat lui de către comportamentul sinelui interior, iar obiceiurile vechi ale sinelui interior continuă până ce sunt înlocuite de unele noi. Este proprietatea exclusivă a celui de-al doilea om, sau omului interior, pe care el o oferă sinelui său exterior – ceva similar propriei sale realităţi de a fi. Orice schimbare în comportamentul sinelui interior va rezulta în schimbări exterioare corespunzătoare.