Viaţa este o cursă dură de maraton. Soarele arzător se schimbă rapid cu geruri sau uragane, iar concurenţii îşi fac loc cu coatele, îşi aruncă reciproc spini în cale sau din când în când îşi întind un pahar cu apă.


viaţa-este-o-cursă-dură-de-maraton-soarele-arzător-se-schimbă-rapid-cu-geruri-sau-uragane-iar-concurenţii-îşi-fac-loc-cu-coatele-îşi
elena stanviaţaestecursădurădemaratonsoarelearzătorseschimbărapidcugerurisauuraganeiarconcurenţiiîşifacloccoatelearuncăreciprocspiniîncaledincândîntindunpaharapăviaţa esteeste oo cursăcursă durădură dede maratonsoarele arzătorse schimbăschimbă rapidrapid cucu gerurigeruri sausau uraganeiar concurenţiiconcurenţii îşiîşi facfac locloc cucu coateleîşi aruncăaruncă reciprocreciproc spinispini înîn calecale sausau dindin cândcând înîn cândcând îşiîşi întindîntind unun paharpahar cucu apăviaţa este oeste o cursăo cursă durăcursă dură dedură de maratonsoarele arzător searzător se schimbăse schimbă rapidschimbă rapid curapid cu geruricu geruri saugeruri sau uraganeiar concurenţii îşiconcurenţii îşi facîşi fac locfac loc culoc cu coateleîşi aruncă reciprocaruncă reciproc spinireciproc spini înspini în caleîn cale saucale sau dinsau din cânddin când încând în cândîn când îşicând îşi întindîşi întind unîntind un paharun pahar cupahar cu apă

Unele lumini aruncă mai mult de o singură umbră. Stai noaptea în faţa focului şi vei putea vedea cu ochii tăi. Flăcările îşi schimbă locul şi dansează, fără încetare. Umbrele se înalţă şi coboară, şi fiecare om aruncă o duzină de umbre. Unele sunt mai slabe decât altele, atât tot. Ei bine, oamenii îşi aruncă umbrele şi asupra viitorului. O singură umbră sau mai multe...Orion este cea mai frumoasă constelaţiune de pe cer şi ca întindere şi ca bogăţiile ce le conţine. Această majestoasă constelaţie formează un dreptunghi imens. Steaua de sus este α sau Betelgeuse, stea roşiatică şi care îşi schimbă din când în când strălucirea.Ca şi cum toată strada, împreună cu mahalalele din jur, veneau din când în când să lase câte o amintire pe fetrul aşezat în vitrină. Treceau, iscăleau, apoi îşi vedeau de drumurile lor mai mult sau mai puţin şerpuite. Se mai întorceau sau nu. Îşi păstrau fotografiile sau nu. Şi Franz înţelese că trebuie să clădească această vitrină cu responsabilitate, de vreme ce, în jurul său, oamenii aflau uneori prea târziu importanţa unei clipe pe care aparatul său o făcuse nemuritoare.Ploile îşi au oceanele,iar luna îşi are soarele;Toate au nevoie de un motiv pentru a cădea,Iar eu te am pe tine.Femeia este anotimp. Nu este un anotimp schimbător ce îmbracă mai multe feţe. Femeia este un anotimp statornic. Fiinţa ei este în măsură să suporte soarele arzător din mijlocul zilelor de vară, gerul nopţilor de iarnă, alunecările de teren ale toamnei. Când iubeşte, femeia îşi cunoaşte condiţia.Printre cele mai interesante obiecte cereşti ce pot fi observate, cu ochii liberi sau cu ajutorul unui binoclu, sunt şi stelele variabile. Multe dintre stele îşi schimbă strălucirea la anumite perioade, sau variază în mod cu totul neregulat, când sporindu-şi strălucirea, când micşorând-o.