Viaţa e o minunată ocazie trecătoare pentru e ne folosi bucuria de a exista.


viaţa-e-o-minunată-ocazie-trecătoare-pentru-e-ne-folosi-bucuria-de-a-exista
dario foviaţaminunatăocazietrecătoarepentrunefolosibucuriadeexistaviaţa eo minunatăminunată ocazieocazie trecătoaretrecătoare pentrupentru ee nene folosifolosi bucuriabucuria deviaţa e oe o minunatăo minunată ocazieminunată ocazie trecătoareocazie trecătoare pentrutrecătoare pentru epentru e nee ne folosine folosi bucuriafolosi bucuria dede a existaviaţa e o minunatăe o minunată ocazieo minunată ocazie trecătoareminunată ocazie trecătoare pentruocazie trecătoare pentru etrecătoare pentru e nepentru e ne folosie ne folosi bucuriane folosi bucuria debucuria de a existaviaţa e o minunată ocaziee o minunată ocazie trecătoareo minunată ocazie trecătoare pentruminunată ocazie trecătoare pentru eocazie trecătoare pentru e netrecătoare pentru e ne folosipentru e ne folosi bucuriae ne folosi bucuria defolosi bucuria de a exista

Raymond Barone: Şi tu nu ai exista? Debra Barone: E ca şi cum viaţa ar fi minunată. Fără Debra. Raymond Barone (cu voce prefăcută): Păi atunci nu ar fi o viaţă minunată, nu-i aşa? (O îmbrăţişează.)Altruismul este o ocazie minunată de a fi fericiţi.Inteligenţa este moneda curentă ce se poate folosi în orice ocazie.Viaţa e o ocazie – profită, e frumoasă – admi-o; e un vis – realizează-l; e o provocare - înfrunt-o; e o datorie – achită-ţi-o; e un joc – prinde-te de el; e o făgăduinţă – împlineşte-o; viaţa e amară – depăşeşte-o; e un cântec – fredonează-l; e o luptă – accept-o; e o tragedie – confrunt-o. Viaţa e o aventură, îndrăzneşte! Viaţa e noroc, fă-ţi-l! Viaţa e viaţă, luptă pentru ea!Ocazie ce-oferă bucuria(Când în cămin există îndoieli),Să-ţi demonstreze, consecvent, soţiaCe pricepută e la socoteli.Viaţa este o durere temporară, dar şi o ocazie perfectă pentru a fi fericit.