Viaţa ar putea fi minunată dacă oamenii te-ar lăsa în pace.


viaţa-ar-putea-fi-minunată-dacă-oamenii-te-ar-lă-în-pace
charlie chaplinviaţaarputeafiminunatădacăoameniitearlăsaînpaceviaţa arar puteaputea fifi minunatăminunată dacădacă oameniilăsa înîn paceviaţa ar puteaar putea fiputea fi minunatăfi minunată dacăminunată dacă oameniilăsa în paceviaţa ar putea fiar putea fi minunatăputea fi minunată dacăfi minunată dacă oameniiviaţa ar putea fi minunatăar putea fi minunată dacăputea fi minunată dacă oamenii

Viaţa ar fi minunată dacă oamenii te-ar lăsa în pace.M-am trezit, am realizat că viaţa este minunată, oamenii sunt minunaţi şi viaţa merită trăită.Este dificil să fii mânios şi să zâmbeşti în acelaşi timp. Dacă cineva încearcă să te înfurie, zâmbeşte, fluieră şi spune-ţi Ce fel de om şi-ar trăi viaţa fără să îşi asume riscuri? E viaţa atât de minunată, încât să avem dreptul să-i criticăm pe oamenii care caută aventura? Există vreun mod mai bun de a muri?Când accepţi realitatea, exact aşa cum este, înseamnă că accepţi viaţa, exact aşa cum este. Iar dacă faci pace cu viaţa, atunci viaţa se manifestă prin pace.Viaţa este minunată dacă nu te temi de ea.