Viaţa ar fi minunată dacă oamenii te-ar lăsa în pace.


viaţa-ar-fi-minunată-dacă-oamenii-te-ar-lă-în-pace
charlie chaplinviaţaarfiminunatădacăoameniitearlăsaînpaceviaţa arar fifi minunatăminunată dacădacă oameniilăsa înîn paceviaţa ar fiar fi minunatăfi minunată dacăminunată dacă oameniilăsa în paceviaţa ar fi minunatăar fi minunată dacăfi minunată dacă oameniiviaţa ar fi minunată dacăar fi minunată dacă oamenii

Viaţa ar putea fi minunată dacă oamenii te-ar lăsa în pace.M-am trezit, am realizat că viaţa este minunată, oamenii sunt minunaţi şi viaţa merită trăită.Ce fel de om şi-ar trăi viaţa fără să îşi asume riscuri? E viaţa atât de minunată, încât să avem dreptul să-i criticăm pe oamenii care caută aventura? Există vreun mod mai bun de a muri?Când accepţi realitatea, exact aşa cum este, înseamnă că accepţi viaţa, exact aşa cum este. Iar dacă faci pace cu viaţa, atunci viaţa se manifestă prin pace.Viaţa este minunată dacă nu te temi de ea.Viaţa ar fi minunată dacă am şti ce să facem cu ea.