Viaţa ar fi minunată dacă am şti ce să facem cu ea.


viaţa-ar-fi-minunată-dacă-am-şti-să-facem-cu-ea
greta garboviaţaarfiminunatădacăamştifacemcueaviaţa arar fifi minunatăminunată dacădacă amam ştişti cesă facemfacem cucu eaviaţa ar fiar fi minunatăfi minunată dacăminunată dacă amdacă am ştiam şti ceşti ce săce să facemsă facem cufacem cu eaviaţa ar fi minunatăar fi minunată dacăfi minunată dacă amminunată dacă am ştidacă am şti ceam şti ce săşti ce să facemce să facem cusă facem cu eaviaţa ar fi minunată dacăar fi minunată dacă amfi minunată dacă am ştiminunată dacă am şti cedacă am şti ce săam şti ce să facemşti ce să facem cuce să facem cu ea

Educaţia e o chestie minunată. Dacă nu ai şti să semnezi, ar trebui să plăteşti totul cu bani cash.Dacă oamenii ar şti cât de mult am muncit pentru a atinge măiestria, munca mea nu le-ar mai părea la fel de minunată.Dacă lumea ar şti cât de mult am muncit pentru a atinge măiestria pe care o am, munca mea nu le-ar mai părea la fel de minunată.Dacă viaţa unui om depinde de alt om, grea răspundere are acel om! Iar dacă toţi oamenii ar şti că viaţa lor depinde de Dumnezeu, atunci fiecare ar preţui viaţa semenului său!Dacă am şti cu certitudine că moartea ne înrăutăţeşte starea, ar fi cumplit să trăieşti spre a muri. Dacă însă am şti cu siguranţă că moartea ne îmbunătăţeşte starea, am dispreţui viaţa. Prin urmare, nu putem dori nimic mai bun decât avem.Viaţa este minunată dacă nu te temi de ea.