Venim pe pământ pentru a evolua, dar prin erori repetate ne creăm nişte dezechilibre, nişte energii ne­gative, care nasc suferinţa.


venim-pe-pământ-pentru-a-evolua-dar-prin-erori-repetate-ne-creăm-şte-dezechilibre-şte-energii-ne­gative-care-nasc-suferinţa
dumitru constantin dulcanvenimpepământpentruevoluadarprinerorirepetatenecreămniştedezechilibreenergiine­gativecarenascsuferinţavenim pepe pământpământ pentrudar prinprin erorierori repetaterepetate nene creămcreăm niştenişte dezechilibrenişte energiienergii ne­gativecare nascnasc suferinţavenim pe pământpe pământ pentrupentru a evoluadar prin eroriprin erori repetateerori repetate nerepetate ne creămne creăm niştecreăm nişte dezechilibrenişte energii ne­gativecare nasc suferinţavenim pe pământ pentrupământ pentru a evoluadar prin erori repetateprin erori repetate neerori repetate ne creămrepetate ne creăm niştene creăm nişte dezechilibrepe pământ pentru a evoluadar prin erori repetate neprin erori repetate ne creămerori repetate ne creăm nişterepetate ne creăm nişte dezechilibre

Vrei să-ţi spun părerea mea despre oamenii de televiziune? Suntem toţi nişte măscărici demni de scârbă, care venim şi ne schimonosim la televizor, tragem nişte filosofii în care nici măcar noi nu credem, plecăm acasă şi avem exact aceleaşi probleme ca şi oamenii obişnuiţi. Dar nu ne place să fim confundaţi cu ei, pentru că noi suntem vedete de televiziune.Prin repetate săpăturiDădu de nişte osaturiLe-analiză atent sub lupăŞi ce să vezi... o minijupă!Nu înveţi să mergi urmărind nişte reguli. Înveţi prin încercări şi căzături repetate.Venim pe această planetă pentru a evolua, nu pentru a ne construi imperii personale.Lorelai (intrând în cafeneaua lui Luke): Dă-mi un hamburger, nişte rondele de ceapă şi o listă cu nişte oameni care şi-au omorât părinţii şi au scăpat. Am nevoie de nişte eroi.Ăia care bat o femeie şi copii mici de ajung în spital sunt nişte viermi, nişte gunoaie, nişte carcase cu buletin, fără nimic pe dinăuntru sau în pantaloni.