Vanessa: Cât de sigură poţi spune că eşti? Cam... să spunem 80% sau 90%? Juno: Să spunem că sunt 104% sigură. Nu, serios acum, dacă aş putea pur şi simplu să îl am şi să ţi-l dau ţie acum, aş face-o cu siguranţă, dar cred că arată ca o maimuţă acum şi ar trebui să îl mai lăsăm să se facă mai frumos.


vanessa-cât-de-sigură-poţi-spune-că-eşti-cam-să-spunem-80%-sau-90%-juno-să-spunem-că-sunt-104%-sigură-nu-serios-acum-dacă-aş-putea-pur
junovanessacâtdesigurăpoţispuneeşticamspunem80sau90junosunt104sigurănuseriosacumdacăputeapurşisimpluîlamţildauţiefaceocusiguranţădarcredaratăcamaimuţăacumartrebuimailăsămsefacăfrumoscât dede sigurăsigură poţipoţi spunespune căcă eşticam săsă spunemspunem 80%80% sausau 9090 junosă spunemspunem căcă suntsunt 104%104% sigurăserios acumdacă aşaş puteaputea purpur şişi simplusimplu săîl amam şidau ţieţie acumcu siguranţădar credcred căcă aratăarată caca oo maimuţămaimuţă acumacum şişi arar trebuitrebui săîl maimai lăsămlăsăm săsă sese facăfacă maimai frumoscât de sigurăde sigură poţisigură poţi spunepoţi spune căspune că eşticam să spunemsă spunem 80%spunem 80% sau80% sau 90sau 90 junosă spunem căspunem că suntcă sunt 104%sunt 104% sigurădacă aş puteaaş putea purputea pur şipur şi simpluşi simplu săsimplu să îlsă îl amîl am şiam şi sădau ţie acumdar cred căcred că aratăcă arată caarată ca oca o maimuţăo maimuţă acummaimuţă acum şiacum şi arşi ar trebuiar trebui sătrebui să îlsă îl maiîl mai lăsămmai lăsăm sălăsăm să sesă se facăse facă maifacă mai frumos

Există 10 la puterea 11 stele în galaxie. Acela obişnuia să fie un număr imens. Dar sunt doar 100 de miliarde. Numărul este mai mic decât deficitul naţional! Noi obişnuiam să le spunem numere astronomice. Acum ar trebui să le spunem numere economice.Phyllis: Domnule Neff, de ce nu veniţi mâine seară pe la 8:30? Va fi aici. Walter Neff: Cine? Phyllis: Soţul meu. Eraţi nerăbdător să vorbiţi cu el, nu? Walter Neff: Mda, eram, dar cred că nu prea mai sunt, dacă înţelegeţi ce vreau să spun. Phyllis: Există o limită de viteză aici, dle Neff. Cincizeci de kilometri la oră. Walter Neff: Şi eu cât aveam? Phyllis: În jur de nouăzeci. Walter Neff: Să spunem că vă daţi jos de pe motocicletă şi îmi scrieţi o amendă. Phyllis: Să spunem că de data asta vă dau doar un avertisment. Walter Neff: Să spunem că nu-l accept. Phyllis: Să spunem că va trebui să vă dau o scatoalcă. Walter Neff: Să spunem că izbucnesc în lacrimi şi îmi aşez capul pe umărul dumneavoastră. Phyllis: Să spunem că încercaţi să vă aşezaţi capul pe umărul soţului meu. Walter Neff: Ah, asta ar fi prea de tot!Tehnicianul: Ei bine, uite-l. Ţi-ar plăcea să ştii sexul copilului? Leah: Da! Juno MacGuff: Nu! Leah: Te rog. Juno, te rog. Juno MacGuff: Nu, nu vreau să ştiu niciun sex! Tehnicianul: Vrei să ai o surpriză la naştere? Juno MacGuff: Ei bine, nu, dar vreau ca Mark şi Vanessa să aibă o surpriză şi dacă îmi spuneţi mie o să stric totul. Tehnicianul: Mark şi Vanessa sunt prietenii tăi de la şcoală? Juno MacGuff: Nu, nu, nu! Ei sunt părinţii adoptivi. Tehnicianul: Slavă Domnului pentru asta! Bren: Ce vreţi să spuneţi prin asta? Tehnicianul: Doar că văd foarte multe mame adolescente care trec pe aici şi acesta este în mod evident un mediu dăunător în care să creşti un copil. Juno MacGuff: Cum de stiţi că sunt dăunătoare? Şi dacă se întămplă ca aceşti părinţi adoptive să se dovedească a fi nişte pedofili malefici? Leah: Sau nişte părinţi de faţadă. Bren: Ar putea fi extrem de neglijenţi. Poate că o să facă o treabă mult mai proastă în ceea ce priveşte creşterea copilul decât ar putea să o facă prostuţa de fiică-mea vitregă. Te-ai gândit la asta? Tehnicianul: Cred că nu. Bren: Care este meseria ta, de fapt? Tehnicianul: Sunt tehnician de radiologie-imagistică, doamnă. Bren: Ei bine, şi eu sunt tehnician, mă ocup de unghii şi cred că amândouă ar trebui să ne limităm la ce ştim. Tehnicianul: Poftim?Juno MacGuff: Au, mă doare. Când îmi fac spinala aceia? Bren: Se numeşte epidurală. Şi nu pot să ţi-o facă acum, draga mea. Doctorul a spus că nu eşti sufficient de dilatată. Juno MacGuff: Vrei să spui că trebuie să aştept să se înrăutăţească durerea? De ce nu pot să o fac acum? Bren: Ei bine, draga mea, doctorii sunt sadici cărora le place să se joace de-a Dumnezeu şi să îi lase pe bieţii oameni să ţipe... (Juno ţipă de durere, Brenda se uita la ceasul ei.) Aşează-te. (I se adresează doctorului.) Puteţi să veniţi să îi faceţi fiicei mele injecţia acum?Dr. Bill Harford: Eşti sigură? Alice Harford: Dacă sunt sigură? La fel de sigură ca de faptul că realitatea unei singure nopţi, ca să nu mai vorbim de toată viaţa, nu poate fi întregul adevăr.incerc sa nu ma mai gandesc la sangele ce curge pe cearceaf, dar pur si simplu nu pot... durerea imi fixeaza privirea catre pacatul savarsit... acum mai lipsesti tu, si as putea spune ca iadul e intreg...