Urăsc Hollywoodul. Este un oraş fără milă. Nu ştiu nici un alt loc din lume unde atât de mulţi oameni suferă de căderi nervoase, unde sunt atât de mulţi alcoolici, nevrotici şi unde este atât de multă nefericire.


urăsc-hollywoodul-este-un-oraş-fără-milă-nu-ştiu-nici-un-alt-loc-din-lume-unde-atât-de-mulţi-oameni-suferă-de-căderi-nervoase-unde-sunt
grace kellyurăschollywoodulesteunoraşfărămilănuştiunicialtlocdinlumeundeatâtdemulţioamenisuferăcăderinervoasesuntalcoolicinevroticişiestemultănefericireurăsc hollywooduleste unoraş fărăfără milănu ştiuştiu nicinici unun altalt locloc dindin lumelume undeunde atâtatât dede mulţimulţi oamenioameni suferăsuferă dede cădericăderi nervoaseunde suntsunt atâtatât dede mulţimulţi alcoolicinevrotici şişi undeunde esteeste atâtatât dede multămultă nefericireeste un oraşun oraş fărăoraş fără milănu ştiu niciştiu nici unnici un altun alt localt loc dinloc din lumedin lume undelume unde atâtunde atât deatât de mulţide mulţi oamenimulţi oameni suferăoameni suferă desuferă de căderide căderi nervoaseunde sunt atâtsunt atât deatât de mulţide mulţi alcoolicinevrotici şi undeşi unde esteunde este atâteste atât deatât de multăde multă nefericire

Sunt mulţi, foarte mulţi, acei cari trăiesc izolaţi, prin comunele rurale, unde nu au distracţiuni, unde bolta cerească se vede în întregime, unde clădirile cu două-trei etaje nu te împiedică să admiri stelele, unde aerul este curat cu totul. Acolo mai ales se pot face interesante observaţiuni cu un instument cât de mic, sau chiar cu ochii liberi.Cea mai mare parte a simfoniilor mele sunt monumente funerare. Foarte mulţi oameni au pierit la noi, nu se ştie unde sunt înmormântaţi, nici chiar rudele lor. Sunt gata să dedic fiecărei victime o creaţie. Din nefericire, aceasta nu este posibil. Le dedic deci toată muzica mea.Îmbogăţirea include necesitatea de a interacţiona cu oamenii şi de a fi acolo unde sunt oameni; şi dacă aceşti oameni sunt înclinaţi să interacţioneze în modul în care îţi doreşti tu, cu atât mai bine. La atât se reduce influenţa mediului.Făt-Frumos: Tu! Tu nu poţi să minţi! Aşa că spune-mi, marionetă... unde... este... Shrek? Pinocchio: Păi, ăăă, nu ştiu unde nu este. Făt-Frumos: Vrei să-mi spui că nu ştii unde este Shrek? Pinocchio: Nu ar fi atât de inexact să presupui că eu nu aş putea să nu-ţi spun că este sau nu aproape parţial corect. Făt-Frumos: Aşadar nu ştii unde e! Pinocchio: Dimpotrivă. Este mai mult sau mai puţin posibil ca eu să nu neg în totalitate ideea că în niciun caz şi cu toată incertitudinea... Făt-Frumos: Încetează! Pinocchio:... eu ştiu sau nu unde s-ar putea ca el să nu fie, dacă acela este într-adevăr locul în care nu este. Chiar dacă el nu se află acolo unde eu ştiam că este. (Porcuşorii împreună cu Omuleţul de turtă dulce încep să cânte)Pinocchio: Asta ar însemna că eu chiar ar trebui să ştiu unde nu se află.Tu trebuie să ştii, Veronică, că pe cât te iubesc, tot aşa – uneori – te urăsc; te urăsc fără cauză, fără cuvânt, numai pentru că-mi închipuiesc că râzi cu altul, pentru care râsul tău nu are preţul ce i-l dau eu şi nebunesc la ideea că te-ar putea atinge altul, când trupul tău e al meu exclusiv şi fără împărtăşire. Te urăsc uneori pentru că te ştiu stăpână pe toate farmecele cu care m-ai nebunit, te urăsc presupunând că ai putea dărui din ceea ce e averea mea, singura mea avere. Fericit pe deplin nu aş fi cu tine, decât departe de lume, unde să n-am nici a te arăta nimănui şi liniştit nu aş fi decât închizându-te într-o colivie, unde numai eu să am intrarea.Iubirea este ceva atât de deosebit încât n-o poţi ascunde, unde există, nici s-o simulezi, acolo unde nu există.