Unii bărbaţi preferă un singur sentiment şi o mie de femei. Alţii, o singură femeie şi o mie de sentimente!


unii-bărbaţi-preferă-un-singur-sentiment-şi-o-mie-de-femei-alţii-o-singură-femeie-şi-o-mie-de-sentimente
alexandru chermeleuuniibărbaţipreferăunsingursentimentşimiedefemeialţiisingurăfemeiesentimenteunii bărbaţibărbaţi preferăpreferă unun singursingur sentimentsentiment şio miemie dede femeio singurăsingură femeiefemeie şio miemie dede sentimenteunii bărbaţi preferăbărbaţi preferă unpreferă un singurun singur sentimentsingur sentiment şisentiment şi oşi o mieo mie demie de femeio singură femeiesingură femeie şifemeie şi oşi o mieo mie demie de sentimenteunii bărbaţi preferă unbărbaţi preferă un singurpreferă un singur sentimentun singur sentiment şisingur sentiment şi osentiment şi o mieşi o mie deo mie de femeio singură femeie şisingură femeie şi ofemeie şi o mieşi o mie deo mie de sentimenteunii bărbaţi preferă un singurbărbaţi preferă un singur sentimentpreferă un singur sentiment şiun singur sentiment şi osingur sentiment şi o miesentiment şi o mie deşi o mie de femeio singură femeie şi osingură femeie şi o miefemeie şi o mie deşi o mie de sentimente

Bărbatul şi femeia se caută în vălmăşagul imens al vieţii omeneşti. Un bărbat din milioanele de bărbaţi doreşte pe o singură femeie din milioanele de femei. Unul singur şi una singură! Adam şi Eva! Căutarea reciprocă, inconştientă şi irezistibilă, e însuşi rostul vieţii omului.Unii aleg Jack & Jackie (băutura şi femei), alţii preferă Jacob (scara cerească). Tu?O mie de şcolari - o mie de învăţaţi; o mie de jucători - o mie de săraci.Există femei cărora nu le place să facă să sufere mai mulţi bărbaţi în acelaşi timp, aşa că preferă să se dedice unuia singur: acestea sunt femeile fidele.O singură zi înaintea Domnului este ca o mie de ani şi o mie de ani ca o singură zi.Ţii minte oraşul cu o mie de ţări?Ne spuneau că există în visîn el nu visează nimeni.Am călătorit pe acel meleagam visato mie de ţări fiecare aveaziduri cu o mie de sori.Dar malul cu o mie de râuri?Dar vârful cu o mie de munţi?Şi mă gândesc cum arătamCu degetul spre pântec a mirareCând mă năşteamFără să ştiu că e a mia oară.