Unicul scop al unei afaceri este de a crea un client.


unicul-scop-al-unei-afaceri-este-de-a-crea-un-client
peter druckeruniculscopaluneiafaceriestedecreaunclientunicul scopscop alal uneiunei afaceriafaceri esteeste decrea unun clientunicul scop alscop al uneial unei afaceriunei afaceri esteafaceri este dede a creaa crea uncrea un clientunicul scop al uneiscop al unei afacerial unei afaceri esteunei afaceri este deeste de a creade a crea una crea un clientunicul scop al unei afaceriscop al unei afaceri esteal unei afaceri este deafaceri este de a creaeste de a crea unde a crea un client

Raţiunea de a fi a unei întreprinderi este de a crea şi a păstra un client.Doar omul, în scurta sa existenţă pe pământ, are libertatea de a examina, de a cunoaşte, de a critica şi de a crea. În această libertate sălăşluieşte superioritatea sa faţă de forţele care străbat viaţa. El este unicul organism în termeni de materie şi energie, spaţiu şi timp, care este mânat de un scop conştient. Raţiunea este caracteristica sa şi principiul său.Unicul scop al viermilor este să le mănânce aripile celor care pot să zboare.Ar trebui să mă întreţină statul. Am venit pe lume cu unicul scop de a compune.Învăţătorul, unicul învăţător al nostru, este Iisus, iar unicul său discipol - omul interior, de care vorbeşte Apostolul Pavel.Prietenia este unicul leac împotriva unei sorţi vitrege şi e pururi alinare a sufletului.