Unica mediocritate injustificabilă e mediocritatea iluziilor.


unica-mediocritate-injustificabilă-e-mediocritatea-iluziilor
octavian palerunicamediocritateinjustificabilămediocritateailuziilorunica mediocritatemediocritate injustificabilăinjustificabilă ee mediocritateamediocritatea iluziilorunica mediocritate injustificabilămediocritate injustificabilă einjustificabilă e mediocritateae mediocritatea iluziilorunica mediocritate injustificabilă emediocritate injustificabilă e mediocritateainjustificabilă e mediocritatea iluziilorunica mediocritate injustificabilă e mediocritateamediocritate injustificabilă e mediocritatea iluziilor

Mediocritatea va învinge întotdeauna prin forţa numerelor, dar va câştiga doar mai multă mediocritate.Mediocritatea este o trăsătură personală, concesia de a nu da tot ce avem mai bun. Mediocritatea începe totdeauna cu mine.Întotdeauna există o cerere mare de mediocritate nouă. Fiecare generaţie întâmpină această problemă: cu cât simţul artistic este mai puţin cultivat, cu atât apetitul pentru mediocritate este mai mare.Eşti mediocritatea însăşi, fudulă şi încrezută, mediocritatea plină de sine, închistată în autoliniştirea ei olimpiană, eşti rutina rutinei! Nici în capul şi nici în inima dumitale nu se va zămisli vreodată o idee proprie.Viaţa e nimicitoarea iluziilor.Masele acumulează nu inteligenţă, ci mediocritate.