Unele relaţii sunt obligatoriu dureroase pentru că a învăţa despre noi şi ne confruntă cu propriile limitări nu este ceva ce facem neapărat şi de fiecare dată cu mult entuziasm.


unele-relaţii-sunt-obligatoriu-dureroase-pentru-că-a-învăţa-despre-noi-şi-ne-confruntă-cu-propriile-limitări-nu-este-ceva-facem-neapărat-şi
caroline myssunelerelaţiisuntobligatoriudureroasepentruînvăţadesprenoişineconfruntăcupropriilelimitărinuestecevafacemneapăratdefiecaredatămultentuziasmunele relaţiirelaţii suntsunt obligatoriuobligatoriu dureroasedureroase pentrupentru căînvăţa despredespre noinoi şişi nene confruntăconfruntă cucu propriilepropriile limitărilimitări nunu esteeste cevaceva cece facemfacem neapăratneapărat şişi dede fiecarefiecare datădată cucu multmult entuziasmunele relaţii suntrelaţii sunt obligatoriusunt obligatoriu dureroaseobligatoriu dureroase pentrudureroase pentru căcă a învăţaa învăţa despreînvăţa despre noidespre noi şinoi şi neşi ne confruntăne confruntă cuconfruntă cu propriilecu propriile limităripropriile limitări nulimitări nu estenu este cevaeste ceva ceceva ce facemce facem neapăratfacem neapărat şineapărat şi deşi de fiecarede fiecare datăfiecare dată cudată cu multcu mult entuziasm

Ceea ce în alte căsnicii se întâmplă cu adevărat, noi (eu şi soţia mea) facem în glumă. Ne certăm aşadar în glumă, şi cu prilejul ăsta fiecare din noi stoarce dintr-însul tot spiritul ce-l are. Facem asta, pentru a da căsniciei ce e al căsniciei. Tragem cu puşca în vânt, pentru ca atunci când unul din noi s-ar mai căsători o dată să nu-şi fi pierdut exerciţiul.Îmi place să vorbesc despre femei pentru că sunt un obiect de studiu fără de sfârşit şi de fiecare dată ai ceva de învăţat.Unele cărţi par să fi fost scrise nu pentru a învăţa ceva din ele, ci pentru a afla că autorul a ştiut ceva.Fiecare zi reprezintă un nou început, o nouă mică viaţă. Mulţi s-au luptat pentru a trăi până în acest moment, până în această zi. Această zi ne dă ocazii pentru a învăţa ceva nou: există lucruri care ni se vor întâmpla doar o dată în viaţă, şi depinde de noi dacă vom profita de acestea sau nu.Bucuria şi dificultatea sunt de fiecare dată aceleaşi. Că joci cu Binoche sau cu Rebengiuc, e obligatoriu să fii foarte bun.De ieri suntem orăşeni, s-ar părea, oameni de vază,Dar am fost aduşi aici pentru o banală pazăCu obiective fixe şi trasee principale,Pentru primiri, ca în ţară, dresăm procese-verbale.Ca să facem şi noi ceva şi să nu stăm chiar degeaba,Pentru că-n realitate, altfel se prezintă treaba.Nu e nimic de păzit, nu-i nimic de folosit... Şi de ar fi fost ceva, războiul a irosit.Ce n-a putut fi cărat, a fost distrus chiar aiciConsiderând inamicul că noi suntem inamici,Că suntem invadatori, ocupanţi, cotropitoriŞi ceea ce e mai rău, şi josnici jefuitori.Aşa ceva nu e just, ba este chiar duşmănos,Ne aşteptam şi aveam dreptul să ne primească frumos,Pentru că suntem aduşi să fim eliberatori,Pionii unei noi ordini, civilizaţi, reformatori.De aceea ne şi miră de ce atât de multă ură... Nemţii poate, nu pot zice, deşi spun că ia, nu fură.Ciordim şi noi câte ceva, mai mult ce e de mâncare,Aşa este în război... ce apucă fiecare.