Un optimist vede deja cicatricea de deasupra rănii. Pesimistul încă vede rana sub cicatrice.


un-optimist-vede-deja-cicatricea-de-deasupra-rănii-pesimistul-încă-vede-rana-sub-cicatrice
ernst schroderunoptimistvededejacicatriceadedeasuprarăniipesimistulîncăranasubcicatriceun optimistoptimist vedevede dejadeja cicatriceacicatricea dede deasupradeasupra răniipesimistul încăîncă vedevede ranarana subsub cicatriceun optimist vedeoptimist vede dejavede deja cicatriceadeja cicatricea decicatricea de deasuprade deasupra răniipesimistul încă vedeîncă vede ranavede rana subrana sub cicatriceun optimist vede dejaoptimist vede deja cicatriceavede deja cicatricea dedeja cicatricea de deasupracicatricea de deasupra răniipesimistul încă vede ranaîncă vede rana subvede rana sub cicatriceun optimist vede deja cicatriceaoptimist vede deja cicatricea devede deja cicatricea de deasupradeja cicatricea de deasupra răniipesimistul încă vede rana subîncă vede rana sub cicatrice

Un optimist vede trandafirul fără spini, pesimistul vede doar spinii, uitând de trandafir.Între un optimist şi un pesimist, diferenţa este hazlie. Optimistul vede gogoaşa, iar pesimistul doar gaura acesteia!Pesimistul vede dificultatea în fiecare oportunitate. Optimistul vede oportunitatea în fiecare dificultate.Dumnezeu ne vede cu ochii unui Tată. El ne vede defectele, erorile, eşecurile. Dar El vede, de asemenea, şi valoarea noastră.Optimistul este cel care vede verde peste tot, pe când pesimistul este cel care vede roşu peste tot. Înţeleptul nu reacţionează la culori.Fericirea, ca şi curcubeul, nu se vede niciodată deasupra propriei case ci doar deasupra caselor celorlalţi.