Un om trebuie iubit pentru ceea ce este, nu pentru ceea ce ne-ar plăcea să credem că este.


un-om-trebuie-iubit-pentru-ceea-este-nu-pentru-ceea-ne-ar-plăcea-să-credem-că-este
nicolae dabijaunomtrebuieiubitpentruceeaestenunearplăceacredemesteun omom trebuietrebuie iubitiubit pentrupentru ceeaceea cece estenu pentrupentru ceeaceea ceplăcea săsă credemcredem căcă esteun om trebuieom trebuie iubittrebuie iubit pentruiubit pentru ceeapentru ceea ceceea ce estenu pentru ceeapentru ceea ceplăcea să credemsă credem căcredem că esteun om trebuie iubitom trebuie iubit pentrutrebuie iubit pentru ceeaiubit pentru ceea cepentru ceea ce estenu pentru ceea ceplăcea să credem căsă credem că esteun om trebuie iubit pentruom trebuie iubit pentru ceeatrebuie iubit pentru ceea ceiubit pentru ceea ce esteplăcea să credem că este

Omul merită să fie iubit numai pentru că este chipul lui Dumnezeu. Nu are importanţă nici dacă este bun sau rău, virtuos sau păcătos. Omul merită să fie iubit pentru ceea ce este. Hristos a iubit şi S-a jertfit pentru oameni păcătoşi, destrăbălaţi: Trebuie să ne pregătim pentru ceea ce viaţa ar putea deveni în 40 de ani. Trebuie să subliniem ceea ce este posibil şi ceea ce este imposibil cu resursele neregenerabile ale Pământului. Ce rol va juca îmbunătăţirea tehnologică? Luând în considerare acest lucru, ce fel de viaţă putem produce în cel mai bun mod pentru 10 miliarde de oameni? Aceasta este o problemă care trebuie rezolvată.Omul trebuie să lupte pentru a deveni ceea ce este, adică trebuie să ducă un război greu pentru a primi ceea ce i s-a dat.Tot ceea ce poţi face în viaţă este să fii ceea ce eşti. Unii oameni te vor iubi doar pentru că eşti tu, alţii te vor iubi pentru ceea ce poţi face pentru ei, iar unii nu te vor plăcea deloc.Unele lucruri sunt reale doar pentru că ele reprezintă ceea ce credem noi. Când aflăm adevărul şi îl credem, vechea realitate nu mai este reală pentru noi şi îşi pierde influenţa asupra noastră. Adevărul ne eliberează.Ceea ce este lumina pentru ochi, aerul pentru plămâni, ceea ce este dragostea pentru inimă, libertatea este pentru sufletul omului.