Un om nu este distrus atunci când este învins; e distrus atunci când renunţă.


un-om-nu-este-distrus-atunci-când-este-învins-e-distrus-atunci-când-renunţă
richard nixonunomnuestedistrusatuncicândînvinsrenunţăun omom nunu esteeste distrusdistrus atunciatunci cândcând esteeste învinse distrusdistrus atunciatunci cândcând renunţăun om nuom nu estenu este distruseste distrus atuncidistrus atunci cândatunci când estecând este învinse distrus atuncidistrus atunci cândatunci când renunţăun om nu esteom nu este distrusnu este distrus atuncieste distrus atunci cânddistrus atunci când esteatunci când este învinse distrus atunci cânddistrus atunci când renunţăun om nu este distrusom nu este distrus atuncinu este distrus atunci cândeste distrus atunci când estedistrus atunci când este învinse distrus atunci când renunţă

Ceea ce e făcut Omul poate fi distrus, dar nu învins.Intenţia continuă de a începe o nouă viaţă, fără însă să reuşeşti să găseşti timpul pentru a o face, e ca atunci când amâni zi după zi să mănânci şi să bei, până în ziua în care te vei trezi distrus de foame şi de sete.Mi-ai distrus viaţa! Eu n-am trăit, n-am trăit! Datorită ţie mi-am distrus, mi-am măcinat cei mai buni ani ai vieţii! Eşti cel mai mare duşman al meu!Apoi veni progresul să distrugă totul, mai mult decât războiul, pentru că dacă războiul a distrus lucruri, progresul a distrus modul nostru de viaţă.Pierzătorii renunţă atunci când eşuează, câştigătorii eşuează până atunci când obţin succesul.