Un om cultivat nu e, neapărat, un om care ştie foarte multe lucruri, dar e un om care, când nu ştie ceva, ştie unde să caute, ştie la ce uşă să bată, ştie care-i câmpul unei întrebări, care-i orizontul, care-i


un-om-cultivat-nu-e-neapărat-un-om-care-ştie-foarte-multe-lucruri-dar-e-un-om-care-când-nu-ştie-ceva-ştie-unde-să-caute-ştie-uşă-să-bată
andrei pleşuunomcultivatnuneapăratuncareştiefoartemultelucruridarcarecândcevaundecauteuşăbatăcareicâmpuluneiîntrebăriorizontulhartaeiintelectualăun omom cultivatcultivat nunu eun omom carecare ştieştie foartefoarte multemulte lucruridar ee unun omom carecând nunu ştieştie cevaştie undeunde săsă cauteştie lasă batăcâmpul uneiunei întrebăriei intelectualăun om cultivatom cultivat nucultivat nu eun om careom care ştiecare ştie foarteştie foarte multefoarte multe lucruridar e une un omun om carecând nu ştienu ştie cevaştie unde săunde să cauteştie la ceuşă să batăcâmpul unei întrebări

Omul care nu ştie, dar nu ştie că nu ştie, este periculos - să te fereşti de el; Omul care nu ştie, dar ştie că nu ştie, este neputincios - ajuta-l, învaţă-l să ştie; Omul care ştie, dar nu ştie că ştie, este adormit - trezeşte-l; Omul care ştie şi ştie că ştie, este înţelept - urmează-l!Cine nu ştie şi nu ştie că nu ştie e bolnav - Tămăduieşte-l! Cine nu ştie, dar ştie că nu ştie, e neînvăţat - Învaţă-l! Cine ştie, dar nu ştie că ştie, e adormit - Trezeşte-l! Cine ştie şi ştie că ştie e învăţat - Urmează-l!Majoritatea profesorilor îşi pierd vremea punând întrebări care urmăresc să dezvăluie ce nu ştie elevul, în vreme ce adevărata artă a examinării constă în a afla ce ştie de fapt elevul sau ce poate să ştie.Omul care ştie ce e profitabil este înţelept, nu omul care ştie multe lucruri.Vulpea ştie multe, dar mai multe ştie cel care o prinde.Omul este singurul animal care ştie că trebuie să moară şi asta i-a dat lacrima. Dar este, în acelaşi timp, şi singura fiinţă care ştie că ştie acest lucru şi asta i-a dat zâmbetul.