Un om care l-a ales pe Dumnezeu nu poate fi sărac.


un-om-care-l-a-ales-pe-dumnezeu-nu-poate-fi-sărac
irina binderunomcarealespedumnezeunupoatefisăracun omom careales pepe dumnezeudumnezeu nunu poatepoate fifi săracun om careales pe dumnezeupe dumnezeu nudumnezeu nu poatenu poate fipoate fi săracales pe dumnezeu nupe dumnezeu nu poatedumnezeu nu poate finu poate fi săracales pe dumnezeu nu poatepe dumnezeu nu poate fidumnezeu nu poate fi sărac

Sărac ajuns, sărac în toate,De bani sărac, de bucurii,Orfan de mamă şi de frate…Bogat e doar în datorii.Nu suferim decât fiind depărtaţi de Dumnezeu, dar suferinţa aceasta ne apropie de Dumnezeu. Se poate astfel spune că Dumnezeu este în acelaşi timp Fericirea pierdută, căinţa, şi Suferinţa, deoarece întoarcem spatele Fericirii. El e Dumnezeul răstignit până la împlinirea veacurilor. Totul aşadar stă sub semnul căderii, care-l preschimbă pe om în fiinţă a remuşcării, a surghiunului, a durerii iar pe Dumnezeu însuşi – Dumnezeu care nu poate fi decât al Bucuriei! – un Dumnezeu al lacrimilor; Domnul care stă spânzurat pe lemn, Sfântul Duh care suspină şi Maria, care plânge pe Munte.Tot ce poate cumpăra un bărbat cu bani şi putere, e doar o noapte cu o femeie. Dar cel care poate cuceri inima unei femei, chiar dacă e sărac lipit, o poate avea pentru totdeauna.Nu te numi sărac dacă visurile tale nu se vor împlini. Sărac e doar cel care nu a visat niciodată.Veronica Mars: Am avut de ales. Să rămân alături de tata sau alături de Duncan şi de familia a cărei fiică ucisă a fost cea mai bună prietenă mea. L-am ales pe tata. E o decizie cu care trebuie să trăiesc zi de zi. Şi ştiţi care e ironia? Că nici nu mai ştiu ce să cred. Poate că toţi ceilalţi au dreptate. Poate că tata a încurcat investigaţia. Poate că am renunţat la cercul meu de prieteni - la viaţa mea - din cauza unei erori de judecată a tatălui meu.Viaţa mea – personalitatea mea, obiceiurile mele, felul în care vorbesc – este o combinaţie din cărţile pe care am ales să le citesc, oamenii pe care am ales să-i ascult şi gândurile pe care am ales să le tolerez în mintea mea.