Un om are nevoie de acceptare de sine, altfel nu va putea trăi cu sine însuşi. Are nevoie de auto-critică, altfel ceilalţi nu vor putea trăi cu el.


un-om-are-nevoie-de-acceptare-de-sine-altfel-nu-va-putea-trăi-cu-sine-însuşi-are-nevoie-de-auto-critică-altfel-ceilalţi-nu-vor-putea-trăi-cu
james albert pikeunomarenevoiedeacceptaresinealtfelnuvaputeatrăicusineînsuşiareautocriticăceilalţivorelun omom areare nevoienevoie dede acceptareacceptare dede sinealtfel nunu vava puteaputea trăitrăi cucu sinesine însuşiare nevoienevoie dealtfel ceilalţiceilalţi nunu vorputea trăitrăi cucu elun om areom are nevoieare nevoie denevoie de acceptarede acceptare deacceptare de sinealtfel nu vanu va puteava putea trăiputea trăi cutrăi cu sinecu sine însuşiare nevoie dealtfel ceilalţi nuceilalţi nu vornu vor puteavor putea trăiputea trăi cutrăi cu elun om are nevoieom are nevoie deare nevoie de acceptarenevoie de acceptare dede acceptare de sinealtfel nu va puteanu va putea trăiva putea trăi cuputea trăi cu sinetrăi cu sine însuşialtfel ceilalţi nu vorceilalţi nu vor puteanu vor putea trăivor putea trăi cuputea trăi cu elun om are nevoie deom are nevoie de acceptareare nevoie de acceptare denevoie de acceptare de sinealtfel nu va putea trăinu va putea trăi cuva putea trăi cu sineputea trăi cu sine însuşialtfel ceilalţi nu vor puteaceilalţi nu vor putea trăinu vor putea trăi cuvor putea trăi cu el

Pentru că cineva crede în sine însuşi, nu încearcă să-i convingă pe ceilalţi. Pentru că cineva este mulţumit cu sine însuşi, nu are nevoie de aprobarea celorlalţi. Pentru că cineva se acceptă pe sine, toată lumea îl va accepta.Aş putea trăi fără iubire?! Oare aş putea trăi într-o permanentă noapte?! Aş putea să trăiesc o iarnă eternă?! Aş putea aprecia noaptea, dacă nu ar exista ziua?! Nu cred! Pentru mine iubirea înseamnă însăşi viaţa! A iubi înseamnă a trăi, a respira, a mă înălţa către divin, puţin câte puţin, cu fiecare mângâiere pe care o ofer sau o primesc, în iubire mângâierile sunt picături ale divinitaţii. Prefer moartea decât o viaţă fără iubire!A trăi prudentcopleşit de patimia trăi recentdupă alte datinia trăi cu spaimade a nu muria trăi cu faimade a nu iubia trăi în tainăca într-un pustiua trăi în hainăde... cedat de viua trăi în pacepe timp de războia trăi că-ţi placetot dând înapoia trăi cu risculunui mal abrupta trăi când fisculte ştie coruptAvem nevoie de adevăr. Avem nevoie să credem în noi şi în ceilalţi. Nu putem trăi fară să avem sentimentul că împărtăşim cu ceilalţi un adevăr.Virtutea este fundamentul amiciţiei; pentru a o păstra nu este nevoie decât de caritatea reciprocă. Aceasta este simplă şi nu are nevoie de farduri, nu cere nimic din cele exterioare. Şi dacă ea găseşte multe avantaje fără a le căuta (căci cine ar putea enumera foloasele şi farmecele prieteniei?), caritatea n-are nevoie de stimuli exteriori, este mulţumită de ea însăşi, ea este pentru sine un pinten şi o recompensă.Laleaua nu e preocupată să impresioneze pe cineva. Nu luptă ca să fie altfel decât trandafirul. Nu e nevoie. Ea e altfel. Iar în grădină e loc pentru toate florile.