Un mod măreţ de a folosi cuvintele este să ne ascundem gândurile.


un-mod-măreţ-de-a-folosi-cuvintele-este-să-ne-ascundem-gândurile
voltaireunmodmăreţdefolosicuvinteleesteneascundemgândurileun modmod măreţmăreţ defolosi cuvintelecuvintele esteeste săsă nene ascundemascundem gândurileun mod măreţmod măreţ dede a folosia folosi cuvintelefolosi cuvintele estecuvintele este săeste să nesă ne ascundemne ascundem gândurileun mod măreţ demăreţ de a foloside a folosi cuvintelea folosi cuvintele estefolosi cuvintele este săcuvintele este să neeste să ne ascundemsă ne ascundem gândurilemod măreţ de a folosimăreţ de a folosi cuvintelede a folosi cuvintele estea folosi cuvintele este săfolosi cuvintele este să necuvintele este să ne ascundemeste să ne ascundem gândurile

Ceea ce noi am uitat este că gândurile şi cuvintele sunt convenţii, şi că este fatal să iei convenţiile prea în serios. O convenţie este o comoditate socială, cum, de exemplu, sunt banii... dar este absurd să iei banii prea în serios, să îi confunzi cu bogăţia adevărată... În acelaşi fel oarecum, gândurile, ideile şi cuvintele sunt Cuvântul a fost dat omului ca să-şi explice gândurile; şi, aşa cum gândurile oglindesc lucrurile, tot astfel şi cuvintele noastre ne oglindesc gândurile.Gândurile sunt proprietatea voastră privată şi le puteţi folosi într-un mod creator, împlinindu-vă dorinţele, prin cunoaşterea puterii lor şi utilizarea lor conştientă, prin focalizare şi concentrare.Toţi ascundem în noi un copil. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, îl ascundem tot mai bine.Îngrijorarea este un mod total eronat de a-ţi folosi imaginaţia.Ceea ce este măreţ nu este în mod necesar obscur pentru oamenii slabi.