Un inspector şcolar îmi spunea că elementul său esenţial în aprecierea unui profesor era părerea elevilor despre acel profesor.


un-inspector-şcolar-îmi-spunea-că-elementul-său-esenţial-în-aprecierea-unui-profesor-era-părerea-elevilor-despre-acel-profesor
ileana vulpescuuninspectorşcolarîmispuneaelementulsăuesenţialînapreciereaunuiprofesorerapărereaelevilordespreacelprofesorun inspectorşcolar îmiîmi spuneaspunea căcă elementulelementul săusău esenţialesenţial înîn apreciereaaprecierea unuiunui profesorera părereapărerea elevilordespre acelacel profesorun inspector şcolarinspector şcolar îmişcolar îmi spuneaîmi spunea căspunea că elementulcă elementul săuelementul său esenţialsău esenţial înesenţial în apreciereaîn aprecierea unuiaprecierea unui profesorunui profesor eraprofesor era părereaera părerea elevilorpărerea elevilor despreelevilor despre aceldespre acel profesorun inspector şcolar îmiinspector şcolar îmi spuneaşcolar îmi spunea căîmi spunea că elementulspunea că elementul săucă elementul său esenţialelementul său esenţial însău esenţial în apreciereaesenţial în aprecierea unuiîn aprecierea unui profesoraprecierea unui profesor eraunui profesor era părereaprofesor era părerea elevilorera părerea elevilor desprepărerea elevilor despre acelelevilor despre acel profesorun inspector şcolar îmi spuneainspector şcolar îmi spunea căşcolar îmi spunea că elementulîmi spunea că elementul săuspunea că elementul său esenţialcă elementul său esenţial înelementul său esenţial în apreciereasău esenţial în aprecierea unuiesenţial în aprecierea unui profesorîn aprecierea unui profesor eraaprecierea unui profesor era părereaunui profesor era părerea elevilorprofesor era părerea elevilor despreera părerea elevilor despre acelpărerea elevilor despre acel profesor

La şcoală aveam un profesor de engleză care îmi spunea că nu voi fi bun de nimic niciodată. Mă mai gândesc la astfel de lucruri mărunte. Este amuzant.Un profesor care încearcă să predea fără a le inspira elevilor dorinţa de a învăţa nu face decât să bată cu ciocanul într-un fier rece.O! ce profesor!... Cât de profesor!... Tatăl tău este cea mai latină figură dintre ale tuturor profesorilor mei, de totdeauna şi de pretutindeni!Eu îmi sunt părinte şi mormânt, Sporovăia profesorul în somn, Este oare un început?Nix răspuns. Un necaz nu vine de la sine. Este-nsoţit de bucurie, aşa-i?Ah, ce stare minunată, cânta tenorul, Durerea s-a ascuns, avem o beţie adevărată, Ce facem cu ea? Dar, uite-l pe profesor În stradă, căzut de la al zecelea etaj, Corecta chiar unele greşeli de exprimareDin procesul verbal al accidentului său, Ceasuri moi atârnau pe bara unui vehicul. Era în decembrie.Un adevărat profesor îşi apară elevii faţă de influenţa lui personală. El, ca persoană, inspiră neîncredere. El abate privirile elevilor de la sine pentru a le îndrepta către spiritul ce îl anima. El nu are cum avea vreodată discipoli.Când un profesor îl numeşte pe un elev cu numele său întreg, asta înseamnă necazuri.