Un drept nu este ce îţi dă cineva; este ce nu îţi poate lua nimeni.


un-drept-nu-este-îţi-dă-cineva-este-nu-îţi-poate-lua-nimeni
ramsey clarkundreptnuesteîţicinevapoateluanimeniun dreptdrept nunu esteeste cedă cinevaeste cece nunu îţiîţi poatepoate lualua nimeniun drept nudrept nu estenu este ceeste ce îţiîţi dă cinevaeste ce nuce nu îţinu îţi poateîţi poate luapoate lua nimeniun drept nu estedrept nu este cenu este ce îţieste ce îţi dăce îţi dă cinevaeste ce nu îţice nu îţi poatenu îţi poate luaîţi poate lua nimeniun drept nu este cedrept nu este ce îţinu este ce îţi dăeste ce îţi dă cinevaeste ce nu îţi poatece nu îţi poate luanu îţi poate lua nimeni

America îţi poate da totul, dar îţi poate lua totul. Este un joc, trebuie să-i cunoşti bine regulile pentru a-ţi gândi următoarea mutare.Nimeni nu îţi poate lua dreptul la lacrimi...Timpul este cu adevărat un miracol zilnic, un lucru cu adevărat uimitor atunci când este examinat. Te trezeşti dimineaţa şi iată! Portofelul tău este umplut în mod magic cu douăzeci şi patru de ore de ţesătură neprelucrată a universului vieţii tale. Este a ta. Este cea mai preţioasă dintre toate posesiunile... nimeni nu ţi-o poate lua. Nu îţi poate fi furată. Şi nimeni nu primeşte nici mai mult, nici mai puţin decât primeşti tu.Pe înţeleptul Solomon l-au întrebat odinioară un ministru al său, ce voia să se însoare, pe care să ieie din trei mirese ce au găsit? Căci una este de înalt neam, a doua este cu avuţie şi a treia săracă. Solomon, fără a gândi mult, i-au răspuns: Stanford: Nu vreau să par un nimeni, mai ales că acum am pe cineva. Carrie: A, deci e OK să fii un nimeni când nu ai pe nimeni? Stanford: Păi, de fapt, eşti un nimeni până nu îţi găseşti pe cineva care să te iubească.Sunt, în existenţa nostră, clipe rare, când se deschide o uşă, şi viaţa îţi oferă o întâlnire la care nu te mai aşteptai. O întâlnire cu cineva care îţi este complementar, care te acceptă aşa cum eşti, care îţi ghiceşte şi îţi înţelege paradoxurile, temerile, resentimentele, mâniile, rănile... Şi care îţi întinde o oglindă în care nu îţi mai este teamă să priveşti.