Un doctor îşi poate îngropa greşelile, însă un arhitect nu poate decât să-şi sfătuiască clienţii să planteze viţă de vie.


un-doctor-îşi-poate-îngropa-greşelile-însă-un-arhitect-nu-poate-decât-să-şi-sfătuiască-clienţii-să-planteze-viţă-de-vie
frank lloyd wrightundoctorîşipoateîngropagreşelileînsăunarhitectnudecâtsăşisfătuiascăclienţiiplantezeviţădevieun doctorîşi poatepoate îngropaîngropa greşelileînsă unun arhitectarhitect nunu poatepoate decâtsfătuiască clienţiiclienţii săsă plantezeplanteze viţăviţă dede vieun doctor îşidoctor îşi poateîşi poate îngropapoate îngropa greşelileînsă un arhitectun arhitect nuarhitect nu poatenu poate decâtsfătuiască clienţii săclienţii să plantezesă planteze viţăplanteze viţă deviţă de vieun doctor îşi poatedoctor îşi poate îngropaîşi poate îngropa greşelileînsă un arhitect nuun arhitect nu poatearhitect nu poate decâtsfătuiască clienţii să plantezeclienţii să planteze viţăsă planteze viţă deplanteze viţă de vieun doctor îşi poate îngropadoctor îşi poate îngropa greşelileînsă un arhitect nu poateun arhitect nu poate decâtsfătuiască clienţii să planteze viţăclienţii să planteze viţă desă planteze viţă de vie

Medicul îşi poate îngropa greşelile, arhitectul îşi poate doar sfătui clientul să planteze viţă de vie.Fizicianul poate să-şi îngroape greşelile, însă arhitectul nu poate decât să-şi sfătuiască clienţii să sădească viţe de vie.Am venit la doctor, frate,După multe chinuri greleSă-mi planteze, dacă poate,24 de măsele.Nu-ţi poţi îngropa trecutul, dar el te poate îngropa!Afacerile îmi aduc aminte în fiecare zi că sunt arhitect şi folosesc experienţa de arhitect în afaceri cât se poate de mult.Doctor e, veterinar,Şi-l cam ocolesc clienţii,Fi'ndcă omul, ce bizar!,Îşi cam papă pacienţii.