Un comitet este o fundătură întunecată, în care ideile sunt atrase şi apoi sugrumate în tăcere.


un-comitet-este-o-fundătură-întunecată-în-care-ideile-sunt-atrase-şi-apoi-sugrumate-în-tăcere
barnett cocksuncomitetestefundăturăîntunecatăîncareideilesuntatraseşiapoisugrumatetăcereun comitetcomitet esteeste oo fundăturăfundătură întunecatăîn carecare ideileideile suntsunt atraseatrase şişi apoiapoi sugrumatesugrumate înîn tăcereun comitet estecomitet este oeste o fundăturăo fundătură întunecatăîn care ideilecare ideile suntideile sunt atrasesunt atrase şiatrase şi apoişi apoi sugrumateapoi sugrumate însugrumate în tăcereun comitet este ocomitet este o fundăturăeste o fundătură întunecatăîn care ideile suntcare ideile sunt atraseideile sunt atrase şisunt atrase şi apoiatrase şi apoi sugrumateşi apoi sugrumate înapoi sugrumate în tăcereun comitet este o fundăturăcomitet este o fundătură întunecatăîn care ideile sunt atrasecare ideile sunt atrase şiideile sunt atrase şi apoisunt atrase şi apoi sugrumateatrase şi apoi sugrumate înşi apoi sugrumate în tăcere

Tăcere a inimii. Tăcere a simţurilor. Tăcere a cuvintelor lăuntrice, căci e bine să regăseşti Providenţa, care e şi tăcere în eternitate.Nu poţi forţa ideile. Ideile de succes sunt rezultatul creşterii lente. Ideile nu ating perfecţiunea într-o zi, indiferent cât de mult studiu au la bază.Ideile sunt stăpânii noştri. Suntem controlaţi şi guvernaţi de ideile pe care noi singuri le creăm.Nori întunecaţi se adună deasupra cerului Europei. Forţele întunericului din Zona Întunecată, atrase de tendinţele bazale ale umanităţii, se răspândesc în toate direcţiile. Binefăcători devotaţi se găsesc în funcţii politice, străduindu-se şi făcând mari sacrificii pentru armonia internaţională. Cu toate acestea, unele Guverne sunt prea centralizate şi oferă puţine posibilităţi de colaborare spirituală. Aceste ţări, lipsite de o consiliere înţeleaptă şi non-pasională, se îndreaptă către un mare şi teribil război.Yoda: Puterea unui Jedi curge din Forţă. Dar atenţie la partea Întunecată. Mânia, frica, agresivitatea; partea Întunecată a Forţei sunt. Uşor ele curg, repede să ţi se alăture în luptă.Eu nu înţeleg de ce oamenii sunt atât de înspăimântaţi de ideile noi. Eu sunt înspăimântat de ideile vechi.