Uităm adesea că femeia visurilor noastre e şi femeia visurilor ei.


uităm-adesea-că-femeia-visurilor-noastre-e-şi-femeia-visurilor-ei
n. petrescu-rediuitămadeseafemeiavisurilornoastreşieiuităm adeseaadesea căcă femeiafemeia visurilornoastre eşi femeiafemeia visuriloruităm adesea căadesea că femeiacă femeia visurilorfemeia visurilor noastrevisurilor noastre enoastre e şie şi femeiaşi femeia visurilorfemeia visurilor eiuităm adesea că femeiaadesea că femeia visurilorcă femeia visurilor noastrefemeia visurilor noastre evisurilor noastre e şinoastre e şi femeiae şi femeia visurilorşi femeia visurilor eiuităm adesea că femeia visuriloradesea că femeia visurilor noastrecă femeia visurilor noastre efemeia visurilor noastre e şivisurilor noastre e şi femeianoastre e şi femeia visurilore şi femeia visurilor ei

Nu s-a născut bărbatul care să mulţumească deplin femeia visurilor sale.Femeia visurilor saleAlcovului i-ar da căldura,Şi-ar presăra pe ea petale... Să îi astupe bine gura.Suntem, de cele mai multe ori, mediocri în dragoste nu fiindcă n-am fi înzestraţi cu sentimente profunde, ci pentru că păstrăm partea lor cea mai frumoasă pentru femeia visurilor.Victor: Îmi pare rău pentru tine. E clar că nu ai fost niciodată îndrăgostit. Christian: Ba cum să nu? E acea clipă minunată dintre momentul în care îţi întâlneşti femeia visurilor şi momentul în care îi vezi vergeturile.Connie Baker (citeşte o reclamă): Natura, ca o mamă surâzătoare, se pretează tuturor visurilor şi capriciilor noastre.