Uşa-o trecere spre viaţă.Uşa, prima barieră, dis-de-dimineaţă.Uşa o primeşti, de atâtea ori în faţă.Uşa, e cea care ne urcă sau coboară o treaptă în viaţă.Uşa, vama prin care intră sau iese fericirea din casă;Sau ni se închide definitiv în spate,Când părăsim a vieţii poartă,Regretând această scurtăŞi zbuciumată soartă, altfel visată.


uşa-o-trecere-spre-viaţăuşa-prima-barieră-dis-de-dimineaţăuşa-o-primeşti-de-atâtea-ori-în-faţăuşa-e-cea-care-ne-urcă-sau-coboară-o
valeria mahokuşaotrecerespreviaţăuşaprimabarierădisdedimineaţăuşaprimeştideatâteaoriînfaţăuşaceacareneurcăsaucoboarătreaptăvamaprinintrăiesefericireadincasăsauseînchidedefinitivspatecândpărăsimvieţiipoartăregretândaceastăscurtăŞizbuciumatăsoartăaltfelvisatătrecere spreprima barierăo primeştide atâteaori îne ceacea carecare nene urcăurcă sausau coboarăcoboară oo treaptătreaptă învama prinprin carecare intrăintră sausau ieseiese fericireafericirea dinni sese închideînchide definitivdefinitiv înaceastă scurtăŞiscurtăŞi zbuciumatăzbuciumată soartăaltfel visatăde atâtea oriatâtea ori îne cea carecea care necare ne urcăne urcă sauurcă sau coboarăsau coboară ocoboară o treaptăo treaptă învama prin careprin care intrăcare intră sauintră sau iesesau iese fericireaiese fericirea dinni se închidese închide definitivînchide definitiv înpărăsim a vieţiiaceastă scurtăŞi zbuciumatăscurtăŞi zbuciumată soartă

La noi, capitalul intră pe uşa din dos, iar profitul iese pe uşa din faţă!Cred că numai sufletul deschide uşa bolilor. Adică nu. Mai exact: că bolile intră când sufletul uită să închidă uşa, sau se dezinteresează de ea.Dacă uşa de la intrarea principală în sală este deschisă, evitaţi uşa din spate.Ross (spionându-i pe Rachel şi Mark pe gaura cheii de la uşa camerei lui Chandler şi a lui Joey): Uite că vin. Dacă îl sărută de noapte bună, mă sinucid, jur. Nu pot să mă uit la asta. Hai, gata, s-a terminat întâlnirea. Aşa, ea intră în casă. Stai! El intră! Au închis uşa! Nu pot să văd nimic pentru că uşa e închisă! Chandler: Şi inventatorul uşii se odihneşte fericit în mormântul lui.Dacă ai primit darul credinţei, scoate încuietoarea de la uşa casei şi pune-o la uşa sufletului tău. Mai bine să te lase hoţii sărac pe viaţă decât fără viaţa veşnică.Am auzit de multe ori spunându-se că unele femei