Uşa care duce spre trecutul nostru a rămas întredeschisă; trebuie s-o închidem neapărat. Nimeni nu are nevoie de curent în viaţa lui amoroasă!


uşa-care-duce-spre-trecutul-nostru-a-rămas-întredeschisă-trebuie-s-o-închidem-neapărat-nimeni-nu-are-nevoie-de-curent-în-viaţa-lui-amoroasă
marc levyuşacareducespretrecutulnostrurămasîntredeschisătrebuiesoînchidemneapăratnimeninuarenevoiedecurentînviaţaluiamoroasăuşa carecare duceduce sprespre trecutultrecutul nostrurămas întredeschisăînchidem neapăratnimeni nunu areare nevoienevoie dede curentcurent înîn viaţaviaţa luilui amoroasăuşa care ducecare duce spreduce spre trecutulspre trecutul nostrunostru a rămasa rămas întredeschisănimeni nu arenu are nevoieare nevoie denevoie de curentde curent încurent în viaţaîn viaţa luiviaţa lui amoroasăuşa care duce sprecare duce spre trecutulduce spre trecutul nostrutrecutul nostru a rămasnostru a rămas întredeschisănimeni nu are nevoienu are nevoie deare nevoie de curentnevoie de curent înde curent în viaţacurent în viaţa luiîn viaţa lui amoroasăuşa care duce spre trecutulcare duce spre trecutul nostruspre trecutul nostru a rămastrecutul nostru a rămas întredeschisănimeni nu are nevoie denu are nevoie de curentare nevoie de curent înnevoie de curent în viaţade curent în viaţa luicurent în viaţa lui amoroasă

Aşa, uniţi şi despărţiţi, tu acolo, eu aici, trebuie să lăsăm uşa întredeschisă, ca între două oceane...Hangiul se duse de-a dreptul sus şi găsind întredeschisă uşa odăii, o împinse şi dădu să intre, fără nici un ceremonial (un om săritor din fire n-are nevoie de formalităţi).Războiul este de o importanţă vitală pentru stat, domeniu al vieţii şi al morţii, calea care duce spre supravieţuire sau spre nimicire. E neapărat necesar să fie studiat temeinic.Scara ce duce spre Împărăţia lui Dumnezeu, se află în sufletul nostru.Trebuie să-ţi organizezi viaţa în aşa fel, încât munca să fie neapărat necesară; fără muncă nu poţi duce o viaţă curată şi fericită.Singurul lucru pe care trebuie să-l ştii în dragoste: că viaţa nu are nevoie de lecţii de la nimeni.