Tu te afli acum la o răscruce. Ai ocazia să iei cea mai importantă decizie pe care o vei face vreodată. Uită-ţi trecutul. Cine eşti tu, acum? Cine a decis ca tu să fii cel de acum? Nu te gândi la cel care ai fost. Cine eşti acum? Ai decis cine vrei să devii? Ia această decizie în mod conştient. Ia-o cu grijă. Ia-o cu forţa.


tu-te-afli-acum-o-răscruce-ai-ocazia-să-iei-cea-mai-importantă-decizie-pe-care-o-vei-face-vreodată-uită-ţi-trecutul-cine-eşti-acum-cine-a
anthony robbinsteafliacumrăscruceaiocaziaieiceamaiimportantădeciziepecareveifacevreodatăuităţitrecutulcineeştiacumdeciscafiiceldenugândiaifostcinevreideviiiaaceastăînmodconştientiaocugrijăforţatu tete afliafli acumacum lao răscruceai ocaziaocazia săsă ieiiei ceacea maimai importantăimportantă deciziedecizie pepe carecare oo veivei faceface vreodatăcine eştieşti tudecis caca tusă fiifii celcel dede acumnu tete gândigândi lala celcel carecare aiai fostcine eştieşti acumai decisdecis cinecine vreivrei săsă deviiia aceastăaceastă deciziedecizie înîn modmod conştientcu grijăcu forţatu te aflite afli acumafli acum laacum la ola o răscruceai ocazia săocazia să ieisă iei ceaiei cea maicea mai importantămai importantă decizieimportantă decizie pedecizie pe carepe care ocare o veio vei facevei face vreodatăcine eşti tucine a decisa decis cadecis ca tuca tu sătu să fiisă fii celfii cel decel de acumnu te gândite gândi lagândi la cella cel carecel care aicare ai fostcine eşti acumai decis cinedecis cine vreicine vrei săvrei să deviiia această decizieaceastă decizie îndecizie în modîn mod conştient

Fii deschis la conştientizarea faptului că cine ai fost înainte şi cine eşti acum sunt două persoane diferite, şi că ceea ce te-a făcut fericit atunci, poate că nu este acelaşi lucru care te-ar putea face fericit acum.Cine a zis? Cine a făcut? Cine a uitat? Cine a strigat? Cine a râs? Cine a plâns? Cine a fost ca tine? Cine a fost ca mine? Câţi vor fi ca noi? Cine va putea răspunde la aceste întrebări cu zâmbetul pe buze?... Poate doar timpul fără sentimente, care a uitat că i-am fost tovarăşi...Ceea ce eşti cu adevărat, eşti întotdeauna. Nimeni nu te poate învăţa nimic. Va trebui să realizezi cine eşti, aici şi acum, chiar în această clipăScapă de toate noţiunile şi cuvintele pe care le-ai auzit până acum şi vei vedea cine eşti cu adevărat.Ducele Henric: Dumneata, domnule, nu eşti unul din vasalii mei... cine eşti? Ash: Cine vrea să ştie? Ducele Henric: Sunt Henric cel Roşu. Duce de Shale, Lord al Ţinuturilor din Nord şi conducător al popoarelor de acolo. Ash: Ia te uită... Salutare, domnule Pretenţios. Am veşti pentru tine, amice: nu conduci decât două lucruri acum, o grămadă şi un nimic, iar grămada tocmai a plecat din oraş.Nu vei deveni niciodată cine vrei să fii, dacă vei continua să dai vina pe oricine altcineva pentru cine eşti.