Tu eşti de fapt un cocreator. Acest lucru nu reprezintă doar un dar, ci şi o responsabilitate, aceea de a te implica în acest parteneriat cocreator.


tu-eşti-de-fapt-un-cocreator-acest-lucru-nu-reprezintă-doar-un-dar-şi-o-responsabilitate-aceea-de-a-te-implica-în-acest-parteneriat-cocreator
bob proctoreştidefaptuncocreatoracestlucrunureprezintădoardarşiresponsabilitateaceeateimplicaînacestparteneriattu eştieşti dede faptfapt unun cocreatoracest lucrulucru nunu reprezintăreprezintă doardoar unun daro responsabilitateaceea dete implicaimplica înîn acestacest parteneriatparteneriat cocreatortu eşti deeşti de faptde fapt unfapt un cocreatoracest lucru nulucru nu reprezintănu reprezintă doarreprezintă doar undoar un darşi o responsabilitatede a tea te implicate implica înimplica în acestîn acest parteneriatacest parteneriat cocreatortu eşti de fapteşti de fapt unde fapt un cocreatoracest lucru nu reprezintălucru nu reprezintă doarnu reprezintă doar unreprezintă doar un darci şi o responsabilitateaceea de a tede a te implicaa te implica înte implica în acestimplica în acest parteneriatîn acest parteneriat cocreatortu eşti de fapt uneşti de fapt un cocreatoracest lucru nu reprezintă doarlucru nu reprezintă doar unnu reprezintă doar un daraceea de a te implicade a te implica îna te implica în acestte implica în acest parteneriatimplica în acest parteneriat cocreator

Am avut şi eu momentele mele de nebunie. Dar este o anumită responsabilitate să dai exemple pozitive copiilor tăi şi acest lucru îţi influenţează alegerile în fiecare aspect al vieţii.Obedienţa are o anumită simplitate; nesupunerea presupune o inteligenţă de ordin mai înalt. Orice idiot poate fi supus, şi de fapt numai idioţii sunt supuşi. Persoana inteligentă întreabă întotdeauna: Mameha (către Chiyo): Peştera ta este intactă. Bărbaţilor le place acest lucru. Numim acest fapt Este uşor să crezi în lucrurile pe care le poţi vedea şi atinge; de fapt, acest lucru nu are nimic de-a face cu credinţa. În schimb, a crede în lucrurile invizibile reprezintă un triumf şi o binecuvântare.Este uşor să crezi în lucrurile pe care le poţi vedea şi atinge;de fapt acest lucru nu are nimic de-a face cu credinţa. În schimb, a crede în lucrurile invizibile reprezintă un triumf şi o binecuvântare.Bridget Jones: Îmi pare rău, nu am vrut să sune aşa! De fapt, am vrut, dar eram atât de năroadă încât nu am exprimat ceea ce vroiam să exprim... Până la urmă, este doar un jurnal! Cu toţii ştim că jurnalele sunt doar... pline de prostii! Mark Darcy: Da, ştiu acest lucru. Vroiam doar să îţi cumpăr unul nou.