Tu eşti de fapt un cocreator. Acest lucru nu reprezintă doar un dar, ci şi o responsabilitate, aceea de a te implica în acest parteneriat cocreator.


tu-eşti-de-fapt-un-cocreator-acest-lucru-nu-reprezintă-doar-un-dar-şi-o-responsabilitate-aceea-de-a-te-implica-în-acest-parteneriat-cocreator
bob proctoreştidefaptuncocreatoracestlucrunureprezintădoardarşiresponsabilitateaceeateimplicaînacestparteneriattu eştieşti dede faptfapt unun cocreatoracest lucrulucru nunu reprezintăreprezintă doardoar unun daro responsabilitateaceea dete implicaimplica înîn acestacest parteneriatparteneriat cocreatortu eşti deeşti de faptde fapt unfapt un cocreatoracest lucru nulucru nu reprezintănu reprezintă doarreprezintă doar undoar un darşi o responsabilitatede a tea te implicate implica înimplica în acestîn acest parteneriatacest parteneriat cocreatortu eşti de fapteşti de fapt unde fapt un cocreatoracest lucru nu reprezintălucru nu reprezintă doarnu reprezintă doar unreprezintă doar un darci şi o responsabilitateaceea de a tede a te implicaa te implica înte implica în acestimplica în acest parteneriatîn acest parteneriat cocreatortu eşti de fapt uneşti de fapt un cocreatoracest lucru nu reprezintă doarlucru nu reprezintă doar unnu reprezintă doar un daraceea de a te implicade a te implica îna te implica în acestte implica în acest parteneriatimplica în acest parteneriat cocreator