Tu, care continui să-mi spui că vei veni mâine, dar nu înţelegi că pentru mine mâine a trecut deja.


tu-care-continui-să-mi-spui-că-vei-veni-mâine-dar-nu-înţelegi-că-pentru-mâine-a-trecut-deja
alda merinicarecontinuisămispuiveivenimâinedarnuînţelegipentrumâinetrecutdejacare continuispui căcă veivei veniveni mâinedar nunu înţelegiînţelegi căcă pentrupentru minemine mâinetrecut dejaspui că veică vei venivei veni mâinedar nu înţeleginu înţelegi căînţelegi că pentrucă pentru minepentru mine mâinemâine a trecuta trecut dejaspui că vei venică vei veni mâinedar nu înţelegi cănu înţelegi că pentruînţelegi că pentru minecă pentru mine mâinemine mâine a trecutmâine a trecut dejaspui că vei veni mâinedar nu înţelegi că pentrunu înţelegi că pentru mineînţelegi că pentru mine mâinepentru mine mâine a trecutmine mâine a trecut deja

Fii o fire optimistă. Nu te gândi la eşecurile de azi, si la succesul ce poate veni mâine. Te-ai angajat pe un drum dificil, dar vei reuşi dacă perseverezi şi vei găsi bucurie în a depăşi obstacolele. Ţine minte: niciun efort pe care îl depunem pentru a obţine ceva frumos, nu este pierdut. Ceea ce caut, nu este în afară, ci este în mine.De câtă impertinenţă dai dovadă când îmi spui că mâine la ora cutare ai să vii negreşit la mine, parcă tu ai cunoaşte întreaga cauzalitate universală ca să ştii că mâine ai să mai fii în viaţă.O să mă gândesc la asta mâine, la Tara. O să fiu mai liniştită atunci. Mâine voi face un plan ca să-l aduc înapoi. La urma urmelor, e şi mâine o zi.Când nu ştii pentru ce să trăieşti, o duci aşa, oricum, de la o zi la alta; te bucuri că ziua a trecut, că poţi uita în somn plictisitoarea întrebare: de ce ai trăit azi şi pentru ce vei trăi mâine?Ziua de ieri a trecut deja. Ziua de mâine poate că nici nu există. Există doar miracolul clipei de faţă. Bucură-te de ea. Este un dar.Ziua prezentă este şansa de a face ca ziua de mâine să fie aşa cum doreşti. Este ultima ta şansă de a influenţa şi a schimba în bine rezultatele pe care cu siguranţă le vei primi mâine.