Trezeşte lumina ce zace-n tineŞi las-o să cânte,Bucură-te de-a ei căldură,Îmbrăţişeaz-o, prin ea să trăieşti.Îţi va arăta adâncimi de sufletŞi cărările spre ele.Acum e vremea să zâmbeşti,Acum…pururi acum.


trezeşte-lumina-zace-n-tineŞi-las-o-să-cântebucură-te-de-a-ei-căldurăÎmbrăţişeaz-o-prin-ea-să-trăieştiÎţi-va-ară-adâncimi-de
valentin cojocarutrezeşteluminazacentineŞilasocântebucurătedeaeicăldurăÎmbrăţişeazoprineatrăieştiÎţivaarătaadâncimidesufletŞicărărilespreeleacumvremeazâmbeştiacum…pururiacumtrezeşte luminalumina ceprin eaea săva arătaarăta adâncimiadâncimi dede sufletŞisufletŞi cărărilecărările spree vremeavremea sătrezeşte lumina ceprin ea săva arăta adâncimiarăta adâncimi deadâncimi de sufletŞide sufletŞi cărărilesufletŞi cărările spree vremea să

Poate că viaţa nu este altceva decât un lanţ de Ignoranţa îţi bucură ego-ul. Compasiunea îţi celebrează Sufletul. Acum, depinde de unde alegi să trăieşti.Înmărmurim pietreleÎnfrunzim iarbaMişcăm mişcările din inimia roţilorŢiganilor le-au crescut zâmbeteDin mâinile moţilor.Viitoare vremi leagănă pe braţe primăvaraviitorului ce trece pe acum şi moare.Înmărmurim marmura treptelorÎnsufleţim perechile sufletÎnviorm arcuşul viorilorCântăm cuvinte cântuluiSuntem pământului sufletŞi sare pământului. Înmărmurim lumina pe razeŞi’o ducem în suflet şi-n case Prin flori şi prin vazeÎnmărmurim soarele’n raze.Iluziile mele despre tineŞi-acum, după-un deceniu, dragă fată,Sunt ca reumatismele. Vezi bineCă nu mai scapi de ele... niciodată.Acum nici spre cer nu mai privesc; cui i l-aş arăta, dacă-aş vedea vreun nor?Emoţiile politice la moldoveni sunt ca simptomele de malarie: acum febră şi euforie, acum convulsii, acum comă.