Trebuie să ai rezistenţă în această profesie, de arhitect. Începi un proiect în tinereţe şi la sfârşitul său eşti o altă persoană. Eşti gata să îţi urmezi pasiunea.


trebuie-să-ai-rezistenţă-în-această-profesie-de-arhitect-Începi-un-proiect-în-tinereţe-şi-sfârşitul-său-eşti-o-altă-persoană-eşti
santiago calatravatrebuieairezistenţăînaceastăprofesiedearhitectÎncepiunproiecttinereţeşisfârşitulsăueştialtăpersoanăeştigataîţiurmezipasiuneatrebuie săsă aiai rezistenţărezistenţă înîn aceastăaceastă profesiede arhitectÎncepi unun proiectproiect înîn tinereţetinereţe şila sfârşitulsfârşitul săusău eştieşti oo altăaltă persoanăeşti gatagata săîţi urmeziurmezi pasiuneatrebuie să aisă ai rezistenţăai rezistenţă înrezistenţă în aceastăîn această profesieÎncepi un proiectun proiect înproiect în tinereţeîn tinereţe şitinereţe şi laşi la sfârşitulla sfârşitul săusfârşitul său eştisău eşti oeşti o altăo altă persoanăeşti gata săgata să îţisă îţi urmeziîţi urmezi pasiunea

Când te laşi constrâns de viaţă să nu îţi urmezi pasiunea, atunci eşti sclavul vieţii şi niciodată liber.Într-o altă viaţă mi-ar fi plăcut să fiu chirurg estetician. Mi se pare că eşti un fel de arhitect în acea poziţie.Extazul nu e ceva ce trebuie obţinut. Pe de altă parte tu eşti extazul. Dorinţa (de a-l obţine) este născută din senzaţia de incompletitudine. Dar a cui este această dorinţă de incompletitudine? Întreabă-te. În somnul adânc erai în extaz. Acum nu mai eşti. Ce s-a interpus între extaz şi non-extaz? Eu-l. Caută-i originea şi află că tu eşti Extazul.Când viaţa te ancorează în tainele ei, începi să ai o altă viziune a lucrurilor. Acestei atitudini, i-aş spune: maturitate. Când eşti orientat spre interior (spirit), te vezi aşa cum eşti tu. Când eşti orientat spre exterior, te vezi aşa cum te văd ceilalţi, aşa cum pari, nu aşa cum eşti tu cu adevărat. Nu vârsta ne identifică maturitatea, ci modul cum abordăm obstacolele din traseul personal.Să te eliberezi de ceea ce spune lumea despre tine înseamnă să îţi dai voie să trăieşti aşa cum îţi doreşti. Să îţi urmezi visurile, să îţi depăşeşti limitele, să te distrezi, să te simţi bine cu tine însuţi şi cu drumul pe care tu ţi-l alegi. Oricum, orice ai face, oamenii vor găsi mereu un motiv să te critice sau să te bârfească. Ei fac asta pentru că nu trăieşti aşa cum se aşteaptă ei sau pentru că sunt invidioşi pe libertatea cu care îţi dai voie să îţi urmezi visurile. Aşa că, întreabă-te: Ce contează ce spune lumea când tu nu eşti fericit cu felul în care trăieşti? Ce contează ce spune lumea atunci când tu eşti fericit? Singurul tău scop ar fi normal să fie propria ta împlinire. Orice altceva este o pierdere de vreme şi de energie.Când eşti tânăr, crezi atunci când oamenii îţi spun cât eşti de bun. Şi acesta este un pericol, inhalezi. Toată lumea îţi spune că eşti un geniu, ceea ce nu eşti, şi dacă înţelegi asta, câştigi.