Trebuie să înfăţişezi viaţa altfel de cum este ea şi altfel de cum ar trebui să fie, trebuie s-o înfăţişezi aşa cum visezi să fie.


trebuie-să-înfăţişezi-viaţa-altfel-de-cum-este-ea-şi-altfel-de-cum-ar-trebui-să-fie-trebuie-s-o-înfăţişezi-aşa-cum-visezi-să-fie
anton cehovtrebuieînfăţişeziviaţaaltfeldecumesteeaşiartrebuifietrebuiesoaşavisezifietrebuie săsă înfăţişeziînfăţişezi viaţaviaţa altfelaltfel dede cumcum esteeste eaea şişi altfelaltfel dede cumcum arar trebuitrebui săsă fieînfăţişezi aşaaşa cumcum visezivisezi săsă fietrebuie să înfăţişezisă înfăţişezi viaţaînfăţişezi viaţa altfelviaţa altfel dealtfel de cumde cum estecum este eaeste ea şiea şi altfelşi altfel dealtfel de cumde cum arcum ar trebuiar trebui sătrebui să fieînfăţişezi aşa cumaşa cum visezicum visezi săvisezi să fietrebuie să înfăţişezi viaţasă înfăţişezi viaţa altfelînfăţişezi viaţa altfel deviaţa altfel de cumaltfel de cum estede cum este eacum este ea şieste ea şi altfelea şi altfel deşi altfel de cumaltfel de cum arde cum ar trebuicum ar trebui săar trebui să fieînfăţişezi aşa cum viseziaşa cum visezi săcum visezi să fietrebuie să înfăţişezi viaţa altfelsă înfăţişezi viaţa altfel deînfăţişezi viaţa altfel de cumviaţa altfel de cum estealtfel de cum este eade cum este ea şicum este ea şi altfeleste ea şi altfel deea şi altfel de cumşi altfel de cum araltfel de cum ar trebuide cum ar trebui săcum ar trebui să fieînfăţişezi aşa cum visezi săaşa cum visezi să fie

Când te rogi în biserică ori acasă, străduieşte-te ca în rugăciune să îţi înfăţişezi toate cuvintele şi chipurile - chipul Maicii Domnului, chipurile îngerilor, ale sfinţilor sau oamenilor de pe pământ pentru care te rogi — la modul ideal, adică aşa cum sunt ele în esenţa lor sau aşa cum ar trebui să fie (arhierei, preoţi, diaconi şi ceilalţi, fiecare după cinul lor): să ţi-i înfăţişezi sfinţi, potrivit temeiului lor dumnezeiesc, nu în chip trupesc, sau material, sau păcătos, şi îţi va fi rugăciunea ta întru bucurie.Lucrurile trebuie acceptate aşa cum sunt, nu aşa cum am dori noi să fie în momentul prezent. Este foarte important să înţelegem acest principiu. Noi putem dori ca lucrurile să stea altfel în viitor, dar în acest moment trebuie să le acceptăm aşa cum sunt.Dacă tratezi un om aşa cum este el, va rămâne aşa cum e. Dar dacă îl tratezi aşa cum ar trebui să fie şi cum ar putea să fie, el va deveni ceea ce trebuie şi ceea ce poate să fie.Tratează-l pe om aşa cum este, şi aşa va rămâne. Tratează-l aşa cum poate şi ar trebui să fie, şi va deveni aşa cum poate şi trebuie să fie.Nu ştiu de ce feminitatea trebuie să fie asociată cu slăbiciunea. Femeile ar trebui să fie libere să se exprime aşa cum sunt, fără să se mai gândească: Sănătatea poate fi nebunie, nebunia nebuniilor, dacă presupune să vezi viaţa aşa cum este şi nu aşa cum ar trebui să fie.