Tragedia vieţii este ceea ce moare într-un om, cât timp el este încă viu.


tragedia-vieţii-este-ceea-moare-într-un-om-cât-timp-el-este-încă-viu
albert schweitzertragediavieţiiesteceeamoareîntrunomcâttimpelîncăviutragedia vieţiivieţii esteeste ceeaceea cece moarecât timptimp elel esteeste încăîncă viutragedia vieţii estevieţii este ceeaeste ceea ceceea ce moarecât timp eltimp el esteel este încăeste încă viutragedia vieţii este ceeavieţii este ceea ceeste ceea ce moarecât timp el estetimp el este încăel este încă viutragedia vieţii este ceea cevieţii este ceea ce moarecât timp el este încătimp el este încă viu

Reprezentând ceea ce e pieritor, clipa reprezintă totodată ceea ce e posibil. Ea moare sub ochii noştri, dar e unicul timp viu, unicul în care viaţa freamătă.Trebuie să înţelegeţi că tragedia vieţii nu constă în a nu-ţi atinge ţelul. Tragedia este a nu avea un ţel de atins. Nu este o nenorocire să mori cu visurile nerealizate, nenorocirea este să nu visezi. Nu este un dezastru să nu-ţi cucereşti idealul, dezastrul este că nu ai nici un ideal de cucerit. Nu este decădere să nu ajungi la stele, decăderea constă în a nu a avea stele la care să vrei să ajungi.Nu contează cât de mare este durata vieţii tale, ci ceea ce dăruieşti vieţii.Omul mănâncă şi bea, omul luptă pentru libertate şi dreptate, pentru a fi viu, pentru a avea plenitudinea vieţii. Dar ce este aceasta? Ce este viaţa vieţii însăşi? Care este conţinutul vieţii veşnice?Atâta timp cât cineva nu a înţeles că în relaţia sa cu universul el nu este decât o infimă parte, nu putem vorbi încă de evoluţie spirituală. Armonia cu ceea ce ne înconjoară este o ecuaţie în care termenul de Calitatea vieţii tale este determinată nu atât de ceea ce viaţa îţi aduce, cât de atitudinea pe care o aduci tu la viaţă; nu atât de ceea ce ţi se întâmplă, cât de felul în care mintea ta interpretează ceea ce ţi se întâmplă.