Trăim libertatea cuvintelor dinapoia noastră, pentru ca în secunda imediat următoare să le încătuşăm şi să le ucidem.


trăim-libertatea-cuvintelor-dinapoia-noastră-pentru-ca-în-secunda-imediat-următoare-să-încăşăm-şi-să-ucidem
rodica nicoleta iontrăimlibertateacuvintelordinapoianoastrăpentrucaînsecundaimediaturmătoareîncătuşămşiucidemtrăim libertatealibertatea cuvintelordinapoia noastrăpentru caca înîn secundasecunda imediatimediat următoareurmătoare săle încătuşămîncătuşăm şile ucidemtrăim libertatea cuvintelorlibertatea cuvintelor dinapoiacuvintelor dinapoia noastrăpentru ca înca în secundaîn secunda imediatsecunda imediat următoareimediat următoare săurmătoare să lesă le încătuşămle încătuşăm şiîncătuşăm şi săsă le ucidemtrăim libertatea cuvintelor dinapoialibertatea cuvintelor dinapoia noastrăpentru ca în secundaca în secunda imediatîn secunda imediat următoaresecunda imediat următoare săimediat următoare să leurmătoare să le încătuşămsă le încătuşăm şile încătuşăm şi săîncătuşăm şi să leşi să le ucidemtrăim libertatea cuvintelor dinapoia noastrăpentru ca în secunda imediatca în secunda imediat următoareîn secunda imediat următoare săsecunda imediat următoare să leimediat următoare să le încătuşămurmătoare să le încătuşăm şisă le încătuşăm şi săle încătuşăm şi să leîncătuşăm şi să le ucidem

Libertatea noastră, cu preţul nostru pentru libertatea noastră, este cinică. Trăim patetic şi sfârşim lamentabil.Nu sili poporul să-şi ceară libertatea! La ce i-ar putea sluji? Libertatea nu e făcută pentru popor, tot aşa cum armonia sunetelor şi a cuvintelor nu sunt făcute pentru surd şi pentru orb.Libertatea noastră, cu preţul nostru pentru libertatea noastră, este cinică.Indivizii, ca şi popoarele, plătesc toate păcatele săvârşite contra moralei. Pentru unii pedeapsa vine imediat, pentru alţii pedeapsa aşteaptă; de n-ar fi ordine în Univers, n-ar merita să trăim, dacă n-am avea convingerea că este o lege morală a lui Dumnezeu, pe deasupra noastră a tuturor.Am fugit de prieteniile despre care mi-am dat seama că cineva îţi zâmbeşte în faţă şi încep să discute despre tine în secunda următoare când ai ieşit pe uşă. Nu mai am spaţiu în viaţa mea pentru asemenea gen de energie negativă.Trebuie să facem planuri pentru libertatea noastră şi nu pentru siguranţă, dacă nu din alt motiv, atunci pentru că numai libertatea poate face siguranţa sigură.