Trăiesc, iată cum: mă scol, capul mi-e limpede, îmi vin idei bune şi, stând pe oală, le notez. Mă îmbrac, cu efort şi plăcere, îmi duc murdăriile afară.


trăiesc-iată-cum-mă-scol-capul-mi-e-limpede-îmi-vin-idei-bune-şi-stând-pe-oală-notez-mă-îmbrac-cu-efort-şi-plăcere-îmi-duc-murdăriile
lev tolstoitrăiesciatăcumscolcapulmielimpedeîmivinideibuneşistândpeoalănotezîmbraccuefortşiplăcereducmurdăriileafarăiată cummă scolîmi vinvin ideiidei bunebune şistând pepe oalăle notezmă îmbraccu efortefort şişi plăcereîmi ducduc murdăriilemurdăriile afarăîmi vin ideivin idei buneidei bune şistând pe oalăcu efort şiefort şi plăcereîmi duc murdăriileduc murdăriile afară

Virginia Woolf: Sunt nerecunoscătoare? Mă faci nerecunoscătoare? Viaţa mi-a fost furată. Trăiesc într-un oraş în care nu îmi doresc să trăiesc. Duc o viaţă pe care nu îmi doresc să o duc. Cum s-au întâmplat toate acestea?Cele mai bune idei îmi vin noaptea.Primesc şi musafiri acasă,Dar iată-mi punctul de vedere: Cei care vin îmi fac onoare,Cei care nu, îmi fac plăcere.Primesc şi musafiri acasăDar iată-mi punctul de vedere:Cei care vin îmi fac onoare,Cei care nu, îmi fac plăcere.Tot ce văd, unde mă duc Îmi notez în trei cuvinte.Nu că eu aş fi uituc,Dar n-am... ţinere de minte.Pot să aud cum vorbesc două femei în metrou, şi una zice că a văzut un câine tăiat de un tramvai – iar chestia asta mă poate lovi atât de tare, ca un pumn în plex, încât să-mi vină în minte ceva, în continuarea acelei replici. Îmi notez imediat pe hârtie şi încep un poem. Am făcut asta de multe ori pe stradă. În orice situaţie. Şi în bucătărie, când gătesc, şi un bondar se loveşte de geam şi-mi evocă nu ştiu ce, îmi notez imediat.