Trăieşte clipa de fericire, că nu ştii când te mai întâlneşti cu ea. Fericirea e nestatornică, fuge... mai ales dacă se simte neapreciată. Ca femeile. De asta fericirea e de genul feminin. Nu poţi să te bazezi pe ea, dar te bucuri de ea cât o ai. Altfel fuge la altul.


trăieşte-clipa-de-fericire-că-nu-ştii-când-te-mai-întâlneşti-cu-ea-fericirea-e-nestatornică-fuge-mai-ales-dacă-se-simte-neapreciată-ca
alina valentina mihaitrăieşteclipadefericirenuştiicândtemaiîntâlneşticueafericireanestatornicăfugealesdacăsesimteneapreciatăcafemeiledeastafericireagenulfemininnupoţibazezipeeadarbucurieacâtaialtfelfugealtultrăieşte clipaclipa dede fericirecă nunu ştiiştii cândcând tete maimai întâlneştiîntâlneşti cucu eafericirea ee nestatornicăfuge maimai alesales dacădacă sese simtesimte neapreciatăca femeilede astaasta fericireafericirea ee dede genulgenul femininnu poţipoţi săsă tete bazezibazezi pepe eadar tete bucuribucuri dede eaea câtcât oo aialtfel fugefuge lala altultrăieşte clipa declipa de fericirecă nu ştiinu ştii cândştii când tecând te maite mai întâlneştimai întâlneşti cuîntâlneşti cu eafericirea e nestatornicăfuge mai alesmai ales dacăales dacă sedacă se simtese simte neapreciatăde asta fericireaasta fericirea efericirea e dee de genulde genul femininnu poţi săpoţi să tesă te bazezite bazezi pebazezi pe eadar te bucurite bucuri debucuri de eade ea câtea cât ocât o aialtfel fuge lafuge la altul

Fugi după fericire, dar nu alerga prea tare! Căci toţi fug după fericire, iar fericirea fuge după ei.Pisica fuge de frică, omul fuge de foame, poetul este ca Budha – nu fuge.Lucrurile materiale îţi dau fericirea pe moment. Dar fericirea permanentă o simţi atunci când te bucuri de tot. Fericirea interioară o poţi activa atunci când iei o decizie de a te simţi fericit şi atunci când faci ceva măreţ pentru tine, în primul rând! Dumnezeu ne vrea fericiţi permanent!Fericirea e de genul feminin: e frumoasă, capricioasă, dar şi greu de întreţinut.Cine fuge de suferinţă, matematic ratează fericirea. Suferinţa este o ipostază posibilă şi de altminteri probabilă, în devenirea umană. Mai multă sau mai puţină, mai consecventă sau mai întâmplătoare, dar este.Fericirea apare de obicei ca un efect colateral. E ca atunci când te uiţi pe cer şi sunt stele foarte mici, pe care nu le vezi dacă te uiţi direct la ele, dar, dacă muţi privirea un pic mai la stânga sau mai la dreapta, le percepi. Cred că aşa e şi cu fericirea. Dacă îţi iese ceva - în plan profesional sau privat - te trezeşti şi că eşti fericit. Dar dacă te duci glonţ, halucinatoriu spre fericire, ai toate şansele să o ratezi.