Trândăvia este un profesor rău.


trândăvia-este-un-profesor-rău
ecaterina a ii-atrândăviaesteunprofesorrăutrândăvia esteeste unun profesortrândăvia este uneste un profesorun profesor răutrândăvia este un profesoreste un profesor răutrândăvia este un profesor rău

O! ce profesor!... Cât de profesor!... Tatăl tău este cea mai latină figură dintre ale tuturor profesorilor mei, de totdeauna şi de pretutindeni!Dogma este singurul lucru care nu poate fi separat de educaţie. Ea este educaţie. Un profesor care nu este dogmatic e un profesor care nu predă nimic. Nu există oameni needucaţi, ci doar majoritatea oamenilor sunt educaţi greşit.Trândăvia este marele izvor al perversităţii.Un inspector şcolar îmi spunea că elementul său esenţial în aprecierea unui profesor era părerea elevilor despre acel profesor.Mama a fost cel mai bun profesor al meu, un profesor plin de dragoste, compasiune şi lipsit de frică. Dacă dragostea este dulce ca o floare, atunci mama este acea dulce floare a iubirii.Ştiinţa este o întreprindere cooperativă, care se întinde peste generaţii. Este pasarea torţei de la profesor, la elev şi de la elev, la profesor. O comunitate de minţi care se întinde din vremurile antice şi înaintează către stele.